Inicijativa za hitno donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

22/05/2017

Koalicija 17 organizacija ciivlnog društva poslala je Vladi Srbije inicijativu za hitno usvajanje novog Zakona o zaštite podataka o ličnosti. Trenutno važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donet je sada već davne 2008. godine i već na na samom početku su uočene brojne nelogičnosti i problemi u primeni. Zakon je na snazi u integralnom […]

Dalje...

Internet slobode i zaštita privatnosti u Srbiji: Pravni okvir, dobre prakse i izazovi

30/04/2017

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM organizovao je 28. aprila 2017. fokus grupu sa advokatima, novinarima i predstavnicima organizacija civilnog društva iz Niša. Sastnak je održan u prostorijama Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Cilj ovog razgovora bio je da se u dijalogu sa predstavnicima nevladinog sektora uoče potencijalne pravni i praktični problemi, […]

Dalje...

Zaštita podataka o ličnosti – Newsletter br. 6

02/06/2013

U okviru realizacije projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“, Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS Mreža) izradili su šest newslettera sa ciljem podizanja svesti javnosti o konceptima  predviđenim pravnim okvirom koji uređuje oblast privatnosti, i naročito oblast zaštite podataka o ličnosti. Takođe, […]

Dalje...

Zaštita podataka o ličnosti – Newsletter br. 5

31/05/2013

U okviru realizacije projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“, Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS Mreža) izradili su šest newslettera sa ciljem podizanja svesti javnosti o konceptima  predviđenim pravnim okvirom koji uređuje oblast privatnosti, i naročito oblast zaštite podataka o ličnosti. Takođe, […]

Dalje...

Zaštita podataka o ličnosti – Newsletter br. 4

27/05/2013

U okviru realizacije projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“, Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS Mreža) izradili su šest newslettera sa ciljem podizanja svesti javnosti o konceptima  predviđenim pravnim okvirom koji uređuje oblast privatnosti, i naročito oblast zaštite podataka o ličnosti. Takođe, […]

Dalje...

Zaštita privatnosti u Srbiji – predstavljanje istraživanja u Valjevu

27/05/2013

Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, u četvrtak 23. maja u hotelu “Grand” u Valjevu,  predstavili su rezultate istraživanja Zaštita privatnosti u Srbiji, Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Istraživanje su ispred Partnera za demokratske promene Srbija predstavili Blažo Nedić i Uroš Mišljenović,  dok […]

Dalje...

Zaštita privatnosti u Srbiji – predstavljanje istraživanja u Nišu

22/05/2013

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), u utorak, 21. maja, u Medija centru u Nišu, predstavili su istraživanje Zaštita privatnosti u Srbiji,  Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Građani Srbije svakodnevno se suočavaju sa nezakonitom obradom ličnih podataka, do čega dolazi iz neznanja, nepažnje, […]

Dalje...

Zaštita podataka o ličnosti – Newsletter br. 3

19/05/2013

U okviru realizacije projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“, Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS Mreža) izradili su šest newslettera sa ciljem podizanja svesti javnosti o konceptima  predviđenim pravnim okvirom koji uređuje oblast privatnosti, i naročito oblast zaštite podataka o ličnosti. Takođe, […]

Dalje...

Zaštita podataka o ličnosti – Newsletter br. 2

12/05/2013

U okviru realizacije projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“, Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS Mreža) izradili su šest newslettera sa ciljem podizanja svesti javnosti o konceptima  predviđenim pravnim okvirom koji uređuje oblast privatnosti, i naročito oblast zaštite podataka o ličnosti. Takođe, […]

Dalje...

Zaštita podataka o ličnosti – Newsletter br. 1

24/04/2013

U okviru realizacije projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“, Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS Mreža) izradili su šest newslettera sa ciljem podizanja svesti javnosti o konceptima  predviđenim pravnim okvirom koji uređuje oblast privatnosti, i naročito oblast zaštite podataka o ličnosti. Takođe, […]

Dalje...