Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u Bujanovcu

13/08/2015

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u saradnji sa Omladinskim forumom za edukaciju Roma OFER iz Bujanovca, organizovali su 13. avgusta aktivnosti  u romskim  naseljima u ulicama Miroslava Nojkovića Coleta i Banjska u Bujanovcu. Na mobilnom AD puntku  postavljenom na uglu ulica […]

Dalje...

Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u Vranju

13/08/2015

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u saradnji sa Omladinskim forumom za edukaciju Roma OFER iz Bujanovca ,organizovali su 12. avgusta aktivnosti  u romskom naselju Gornja Čaršija u Vranju. Na mobilnom AD puntku  i u razgovoru sa stanovnicima naselja  promovisana je Mreža […]

Dalje...

Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u naselju Cvetni trg u Nišu

12/08/2015

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS posetili su 11. avgusta  romsko naselje  Cvetni Trgu u Nišu. Na mobilnom AD punktu postavljenom  na uglu ulica Ivana Milutinovića i Danićičeve, promovisana je Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome. Ove aktivnosti su imale za […]

Dalje...

Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u Nišu

07/08/2015

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS posetili su 05. avgusta  romsko naselje Crvena Zvezda  u Nišu. Na mobilnom AD punku postavljenom  pored prostorija Društvenog centra u romskom naselju u Crvena Zvezda, promovisana je Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome. Ove aktivnosti […]

Dalje...

Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u Novom Pazaru

04/08/2015

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS posetili su 31. jula  romsko naselje Blaževo  u Novom Pazaru. Na mobilnom AD punku  pored Reciklažnog centra u romskom naselju u Blaževu, promovisana je Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome. Ove aktivnosti su imale za […]

Dalje...

Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u Negotinu

03/08/2015

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS posetili su 29. avgusta  neformalna romska naselja u Negotinu. Ove aktivnosti su imale za cilj da informišu  stanovnike naselja o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, kao i promociju call […]

Dalje...

Žale za životom u Beogradu

24/07/2015

Zbog izgradnje novobeogradskog naselja 2012. godine, na jug Srbije je raseljeno 50 romskih porodica bez prebivališta u prestonici. U Niš je vraćeno 11 porodica, a neke su i dalje u privremenom smeštaju. Privremeni smeštaj u napuštenom fabričkom skladištu postao je trajan pa ovi ljudi i danas kao i pre tri godine žale za životom u Beogradu. Pripremila […]

Dalje...

(Ne)skriveni rasizam: položaj Roma u Srbiji danas

12/07/2015

Iako je poslednjih godina postignut značajan napredak u donošenju neophodnih strateških dokumenata koji pokazuju opredeljenost države da unapredi položaj Roma i osigura njihov ravnopravan tretman, svakodnevni problemi sa kojima se suočava većina Roma ostaju nerešeni. Pored očiglednog raskoraka između strateškog opredeljenja i implementacije zakona i operativnih mera, programi za inkluziju Roma zanemaruju sve prisutniji rasizam […]

Dalje...

Radni sastanak u Nišu-Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome

06/04/2015

Mreža Odbora CHRIS organizovala je 02. aprila 2015 godine radni sastanak u Nišu. Teme o kojima je bilo reči na jednodnevnom sastanku aktivista Mreže CHRIS odnosile su se na realizaciju tekućih projekta, a posebno je bilo reči realizaciji projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” koji se realizuje zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders, a […]

Dalje...

Pripreme za istraživanje – Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome

04/03/2015

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome”  realizovaće  istraživanje koje ima za cilj prikupljanje dodatnih informacija o povredama prava i diskriminaciji romske zajednice u Srbiji. Podaci  dobijeni istraživanjem će između ostalog pomoći na  određivanju  prioriteta za buduće procese javnih zastupanja u cilju izmena lokalnih politika koji bi trebalo da rezultuju unapređenjem položaja […]

Dalje...