Konkurs za drugu generaciju Škole za branitelje i braniteljke ljudskih prava

Civil Rights Defenders objavljuje konkurs za upis druge generacije studenata Škole za branitelje i braniteljke ljudskih prava, koja će početi sa radom u februaru 2016. godine. Civil Right Defenders Civil Rights Defenders je međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima/kama ljudskih prava. Osnovana je 1982. godine u Štokholmu pod imenom Švedski…