Aktivnosti

Napadi i pretnje na aktiviste Mreže CHRIS

20/07/2006

U toku maja i juna 2006 dodgodila su se dva slučaja napada na pravnike i advokate Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Na području juga Srbije, u regionu koji pokriva kancelarija Mreže CHRIS u Vranju, desila su se dva slučaja napada, zastrašivanja i pretnji braniocima ljudskih prava i jedan nad strankom koju pred […]

Dalje...

Otvoreni Forum – Javno zastupanje reformi u vladavini zakona

31/03/2006

Tekst koji je pred Vama predstavlja rezime projekta Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS pod nazivom “Otvoreni forum – Javno zastupanje reformi u vladavini zakona”, čiji su ciljevi bili javno zagovaranje za donošenje opšteg antidiskriminacionog zakona i javne debate o osnovnim antidiskriminacijskim temama. Na javnim skupovima koje je Mreža CHRIS organizovala u šest […]

Dalje...

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

18/12/2005

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji- CHRIS, u saradnji sa Pravosudnim centrom za obuku i stručno usavršavanje, organizovala je 15. seminar pod nazivom „Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica“, kao sastavnu aktivnost u okviru projekta Mreža pravne pomoci CHRIS. Seminar, kome je prisustvovalo 34 predstavnika iz 19 gradova Srbije, […]

Dalje...

Predstavljenje Koalicije Protiv Diskriminacije

16/12/2005

Dnevni list Danas – dodatak Pravoplus 16.decembar 2005 U današnjem dodatku dnevnog lista Danas – Pravoplus, predstavljen je rad Koalicije Protiv Diskriminacije, između ostalog i jedan od segmenata rada Mreže Odbora CHRIS. Objavljivanje ovog dodatka omogućila je podrška Švedskog Helsinškog Komiteta za ljudska prava www.shc.se Preuzmite sledeće fajlove: Dnevni list Danas – dodatak Pravoplus, 16. […]

Dalje...

XII seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

26/11/2005

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je dvanaesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Valjevu, u prostorijama u prostoru Kluba ND plus 26. novembra 2005. Tema seminara bila je ’Ljudska prava maloletnih učinioca krivičnih dela u kontekstu novog zakona o maloletničkom pravosuđu”. Predavači su bili: Nikola Milošević – […]

Dalje...

„Domaća suđenja za ratne zločine i saradnja sa Haškim tribunalom“

17/11/2005

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Kancelarija Saveta Evrope, u saradnji sa Nacionalnim savetom za saradnju sa MKTJ, Odborom za ljudska prava Niš i Medija Centrom Nis, organizovalo je 18.11.2005 sa pocetkom u 17 sati ekspertski okrugli sto pod nazivom „Domaca sudjenja za ratne zlocine i saradnja sa Haskim tribunalom”. Na ekspertskom okruglom stolu […]

Dalje...

Stop snižavanju nivoa zaštite ljudskih prava i sloboda!

25/10/2005

Grupa nevladinih organizacija upozorava javnost da se predloženim tekstom ustava značajno snižava dostignuti nivo ljudskih prava u Srbiji.Zabrana snižavanja jednom dostignutog nivoa zaštite ljudskih prava jedan je od osnovnih principa modernog prava. Flagrantno će biti prekršen ako predloženi tekst novog ustava bude potvrđen na predstojećem referendumu 28- 29.oktobra. Evo samo nekih primera snižavanja nivoa zaštite […]

Dalje...

XI seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

10/09/2005

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je jedanesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Beogradu, u prostorijama Kulturnog Centra B92 REX, 10. septembra 2005. Teme desetog seminara bile su: – Pravni vodič za roditelje dece sa smetnjama u razvoju – predavačice su članice NVO   VelikiMali iz Pančeva; –  […]

Dalje...

Pet godina rada Mreže Odbora za Ljudska Prava u Srbiji CHRIS

01/09/2005

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS www.chris-network.org osnovana je zbog potrebe umrežavanja nevladinih organizacija koje pružaju neposrednu i besplatnu pravnu pomoc gradanima cija su ljudska prava ugrožena i povredena. Osnovana je 1.septembra 2000. godine na inicijativu pet nevladinih organizacija iz Srbije: Odbora za ljudska prava iz Niša, Negotina, Bora Leskovca i Gradanskog foruma […]

Dalje...

X seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

06/08/2005

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS organizovala je 6. i 7. avgusta 2005. godine deseti seminar u okviru projekta Mreza Pravne Pomoći CHRIS na temu “Manjine i međunarodni mehanizmi zaštite”. Seminar je organizovan u Negotinu, u sali Press centra Resurs centra Negotin (sedište Odbora za ljudska prava Negotin). Za razliku od prethodnih osam seminara, […]

Dalje...