Otvoreni forumi “Poštuj različitosti-jednakost za sve” kancelarija CHRIS u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu

24/12/2011

U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti. Organizacije članice Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS su […]

Dalje...

Valjevo, Skupština grada Valjeva, 22. decembar 2011 . godine

23/12/2011

Okruglom stolu „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ odazvao se veliki broj članova Udruženja osoba sa invaliditetom, kao i drugih udruženja i pojedinaca koji u svom radu na različite načine nesebično doprinose boljem životnom okruženju najugroženijih građana Valjeva. Pored predstavnika lokalnih medija, okruglom stolu je prisustvovala i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave. Učesnici skupa su […]

Dalje...

Projekat “Poštuj različitosti – Jednakost za sve”

16/12/2011

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) nastavlja sa aktivnostima u očuvanju osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom u 2011. godini. Uspešni pilot projekat Odbora za ljudska prava u Nišu koji je ostvaren u 2010. i 2011. godini, „Uklonimo barijere – Jednakost za sve“, grana se dalje u četiri grada gde članice Mreže sprovode […]

Dalje...

Dopiranje do javnosti putem lokalnih tv stanica

16/12/2011

U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom, i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti. Otvorene Forume „Poštuj različitosti-jednakost za sve“ su imali priliku da prate […]

Dalje...

Novi Pazar, hotel Vrbak, 15. decembar 2011. godine

16/12/2011

Na otvorenom forumu „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ u Novom Pazaru učestvovali su predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, JP zavod za urbanizam i medija. Koordinator kancelarije Mreže CHRIS u Novom Pazaru, Alija Halilović, je predstavio projekat i izneo šta je do sada urađeno i planove za dalji rad […]

Dalje...

Odbor za ljudska prava Negotin

16/12/2011

Odbor za ljudska prava Negotin je održao sastanke sa poverenicom Liberalno demokratske partije Negotin, predsednikom i saradnicima Opštinskog odbora Ujedinjeni regioni Srbije, predsednikom i potpredsednikom Opštinskog odbora Srpske napredne stranke, predsednikom Opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije, šefom odborničke grupe Socijalističke partije Srbije i poverenikom Demokratske stranke u Negotinu. Pored poslaničkih grupa, Odbor je o […]

Dalje...

Negotin, Galerija Doma kulture, 8. decembar 2011. godine

09/12/2011

Na održanom okruglom stolu „Poštuj različitosti – Jednakost za sve“, koordinator Odbora za ljudska prava Negotin, Dušan Prvulović, ukazao je na problem postojanja arhitektonskih barijera u Negotinu za osobe sa invaliditetom, dok je pravni okvir za zaštitu od diskriminacije u Srbiji predstavila pravnica Odbora za ljudska prava Negotin, Sanijela Dinić. Naročito su bila zapažena izlaganja […]

Dalje...

Novi Sad, Kulturni centar, 01. decembar 2011. godine

02/12/2011

Vojvođanski centar za ljudska prava u saradnji sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom: „Centar živeti uspravno“ i „…Iz kruga-Vojvodina“, organizovao je otvoreni forum pod nazivom „Poštuj različitosti – Jednakost za sve“. Na Forumu su učestvovali i članovi udruženja distrofičara Novog Sada, Gradska uprava za komunalne poslove, Komunalna policija, Skupština grada Novog Sada, kabinet gradonačelnika Novog […]

Dalje...

Građanski forum Novi Pazar

25/11/2011

Građanski forum Novi Pazar je realizaciju ovog projekta otpočeo sa organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Društvo za cerebralnu paralizu i Međuopštinska organizacija saveza slepih i slabovidih, a kasnije se pridružila i muslimanska humanitarna organizacija „Mehamet“. Građanski forum je održao sastanke sa predstavnicima ovih organizacija na kojima je […]

Dalje...

Odbor za ljudska prava Valjevo

22/11/2011

Odbor za ljudska prava Valjevo je održao sastanke sa predstavnicima Gradskih odbora Srpske radikalne stranke, Liberalno demokratske stranke i Demokratske stranke kojima je predstavljen projekat i način postizanja cilja projekta. Odbor je dobio uveravanja da će inicijativa biti podržana na nivou odborničkih grupa i da će se preduzeti konkretni koraci za njenu realizaciju. Radi operacionalizacije […]

Dalje...