“Poštuj različitosti – Jednakost za sve”

02/11/2011

Projektom „Poštuj različitost-Jednakost za sve“, Mreža CHRIS želi da ojača zaštitu prava ugroženih grupa posebno osoba koje žive sa invaliditetom, da se predvide posebne budžetske linije i određeni iznosi u budžetima za 2012. godinu, u četiri grada u Srbiji, kroz pozitivan uticaj na lokalne skupštinske odbornike kako bi se počelo sa uklanjanjem arhitektonskih barijera na […]

Dalje...

Budžeti za 2012. godinu

16/01/2011

Sastanci u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu su pokazali da na nivou lokalnih odborničkih grupa i predstavnika lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća postoji razumevanje za problem naših sugrađana koji je dosada bio uglavnom nerešiv, i koji se zajedničkim naporima i konkretnim akcijama može rešiti upravo na nivou lokalnih samouprava. Sagovornici su kolegama iz […]

Dalje...