Mreža pravne pomoći – Kancelarija CHRIS u Negotinu

18/01/2014

U okviru projekta Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivna pomoć, Mreža CHRIS će nastaviti pružanje besplatne pravne pomoći svima, posebno građanima čija su prava povređena, u gradovima i regionima u kojima deluje. Mreža CHRIS nastaviće saradnju sa organizacijama koje okupljalju ranjive društvene grupe koje su  najviše diskriminisane u Srbiji (osobe sa […]

Dalje...

Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći

15/01/2014

Projekat Triple A for citizens – access to information, advice and active help (Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći) realizuje se u okviru programa Partnerstvo Evropske komisije za organizacije civilnog društva, zasnovan na principu da svako ima pravo da bude obavešten o svojim pravima. Da bi se postigao ovaj cilj […]

Dalje...