17 – 22. avgusta 2002 u Soko Banji organizovana je letnja škola pod nazivom “DEMOKRATIJA i NACIONALNE MANJINE”. Škola je organizovana zajedno sa Društvom dobre akcije iz Niša uz podršku Americke agencije za medunarodni razvoj – USAID.

Školu je pohadalo 24 polaznika – predstavnika manjinskih zajednica (romske, bošnjacke, albanske, bugarske, vlaške) i vecinske zajednice (srpske) iz 8 gradova južne i jugoistocne Srbije (Niša, Pirota, Aleksinca, Bora, Vladicinog Hana, Surdulice, Novog Pazara i Bujanovca).
Kroz edukaciju od strane vrsnih i afirmisanih strucnjaka za ovu oblast, kao i kroz neposredni kontakt i medusobno suceljavanje stavova sa edukatorima, polaznici škole (predavanjima, radionicama, tribinama, debatama,…) imali su priliku da steknu nova saznanja o osnovnim identitetnim karakteristikama manjina, o pojedinim verskim odlikama koje su specificne za pojedine manjinske zajednice, kao i da na delu pokažu I dokažu znacaj participacije, otvorenosti, tolerancije, dijaloga i solidarnosti u svakodnevnom životu i radu.
Cilj ovog kursa je da se medu slušaocima proširi i relevantna literatura, kao i oficijelna dokumentacija koja se bavi pitanjima manjinskih zajednica i konceptom multikulturalizma i interkulturalizma, pogotovo da se promovišu afirmativni elementi novousvojenog Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Namera je bila da se u edukativnom procesu bitno ukaže na saznajna i kreira vrednosna stanovišta polaznika u cilju stvaranja subjekata koji razumeju stvarnost i koji ce konkretnim angažovanjem da doprinose prevazilaženju svakog društvenog, medugrupnog i meduindividualnog nerazumevanja po osnovu entno-nacionalne i verske distance i animoziteta. Otklanjanje stereotipija i predrasuda vezane za odredene manjinske zajednice osnovna je ideja škole “Demokratija i nacionalne manjine”.

Tematski okvir škole

– Manjinske zajednice kao konstitucionalni elemenat i njihovo mesto u savremenom društvu

– Pojam identiteta i nacionalne manjinske zajednice

– Prava manj. prema Zakonu o zaštiti prava i slob. nac. manjina

– Manjinske zajednice u dokumentima medunarodne zajednice

– Lokalna samouprava i položaj manjinskih zajednica sa ucešcem u trecem sektoru

– Etnicki konflikti i njihovo prevazilaženja

– Autoritarna i konzervativna svest

– Diskriminacija žena

– Tolerancija – osnov civilnog društva

– Vere manjina i manjinske vere

– Modeli integracije manjina