Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je osnovana 1. septembra 2000. godine kao jedinstveni pokret za zastupanje ljudskih prava u Srbiji, a pre svega, za pružanje besplatne pravne pomoći građanima čija su ljudska prava prekršena. Danas širom Srbije pet članica realizuju programe Mreže: Odbor za ljudska prava Negotin, Građanski Forum Novi Pazar, Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Valjevo i Odbor za ljudska prava Bujanovac.

Mreža CHRIS pruža  besplatnu pravnu pomoć građanima, analizira postojeće podatke i nadzire specifične slučajeve nepoštovanja ljudskih prava u cilju izmenu i dopune postojećih zakonskih i podzakonskih propisa u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama na teritoriji Srbije.

Vizija koju Mreža deli je osnaženo građansko društvo i unapređena građanska i institucionalna svest o pitanjima osnovnih ljudskih prava kao garant zaštite i ostvarenja ljudskih prava u Srbiji. Mreža CHRIS teži da ostvari ovu viziju sprovođenjem aktivnosti u sledećim oblastima:

Vladavina prava

  • poštovanje i povećanje odgovornosti nadležnih za ljudska prava i slobode,
  • povećanje pristupa pravdi građana.

Ne-diskriminacija:

  • unapređenje zakonodavnih i drugih mehanizama za zaštitu od diskriminacije,
  • unapređenje sredstava za izražavanje manjina i drugih diskriminisanih grupa.

Programe Mreže CHRIS institucionalno podržavaju dva donatora:

Branitelji građanskih prava (Civil Rights Defenders) i Fondacija Otvorenog Društva  (Open Society  Foundations).