Zaštita privatnosti u Srbiji

Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS  realizovali su jednogodišnji projekat  „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno…

Dalje

Otvoreni forum

Naziv projekta:  Otvoreni forum Trajanje projekta: 03. decembar 2009. – 03. avgust 2010. Ukupna finansijska sredstva: 1,004.200 dinara Projekat je podržan od strane Ministarstva rada…

Dalje

“Hoću da znam!”

Donator: USAID-DTI Period realizacije proejkta: avgust 2002. godine Mesto realizacije projekta: Odbor za ljudska prava Bor, Niš i Negotina Opis projekta: Mreža CHRIS realizovala je…

Dalje