Donator: Odeljenje za vladavinu zakona i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS – Misija u Srbiji) i Nacionalna kancelarija za saradnju sa Tribunalom u Hagu.

Period realizacije:

Seminar u Nišu: 19-20.02.2010. godine
Seminar u Novom Pazaru:  26-28.03. 2010. godine

Opis projekta:
Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS zajedno sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS – Misija u Srbiji) i Nacionalnom kancelarijom za saradnju sa Tribunalom u Hagu realizovala je dva seminara na temu ljudskih prava. Seminari pod nazivom “Vladavina prava i suočavanje sa prošlošću” održani su u Nišu i Novom Pazaru a namenjeni su bili mladim političarima, pravnicima, novinarima i predstavnicima organizacija civilnog društva. Predavači na seminarima bili su predstavnici Nacionalne kancelarije za saradnju sa Tribunalom u Hagu kao i predstavnici međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija. Neke od tema koje su obrađivane na seminarima bile su: „Tranziciona pravda – modeli suočavanja sa prošlošću; model bivše Jugoslavije“, “Suđenja za ratne zločine: istorijski kontekst“, „Suđenja za ratne zločine: regionalna saradnja“, „Vladavina prava: ratni zločini i organizovani kriminal“, „Saradnja sa Haškim tribunalom“, „Ratni zločini i genocid“ i dr.