Vladavina prava i suočavanje sa prošlošću

Donator: Odeljenje za vladavinu zakona i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS – Misija u Srbiji) i Nacionalna kancelarija za saradnju sa Tribunalom u Hagu. Period realizacije: Seminar u Nišu: 19-20.02.2010. godine Seminar u Novom Pazaru:  26-28.03. 2010. godine Opis projekta: Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS zajedno sa Organizacijom…