Realizovani projekti

Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji-Izveštaj i preporuke

08/02/2019

Monitoringom  implementacije alternativnih  sankcija u regionu delovanja 5 viših sudova u Srbiji, pokretanjem  javnog dijaloga o prednostima alterantivnih sankcija i mera, izradom  preporuka,  Mreza odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  želi da doprinese unapređenju i većoj primeni Alternativnih sankcija  i mera u Republici Srbiji.  Izveštaj je sačinjen na osnovu istraživačkog rada sprovedenog  tokom  2018. […]

Dalje...

Zaštita privatnosti u Srbiji

23/06/2013

Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS  realizovali su jednogodišnji projekat  „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“. Period realizacije: od 1. juna 2012. do 1. juna 2013. godine Donator:  Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i USAID Program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA). […]

Dalje...

Praćenje ostvarivanja prava na slobodu okupljanja

23/02/2013

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava, od marta do decembra 2012. godine sproveli su  projekat Praćenje slobode okupljanja. Ovaj projekat realizovan je  uz podršku Misije OEBS u Srbiji u partnerstvu sa Odeljenjem za ljudska prava ODIHR. Projekat je bio […]

Dalje...

Praksa na polju ljudskih prava – 2011. godina

13/03/2012

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS tokom 2011. godine,  realizovala je drugi po redu jednogodišnji projekat “Praksa na polju ljudskih prava”. Donator: Open Society Instituta iz Budimpešte U okviru realizacije ovog projekta sprovedeno je istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanjem je ispitan rad različitih […]

Dalje...

“Poštuj različitosti – Jednakost za sve”

02/11/2011

Projektom „Poštuj različitost-Jednakost za sve“, Mreža CHRIS želi da ojača zaštitu prava ugroženih grupa posebno osoba koje žive sa invaliditetom, da se predvide posebne budžetske linije i određeni iznosi u budžetima za 2012. godinu, u četiri grada u Srbiji, kroz pozitivan uticaj na lokalne skupštinske odbornike kako bi se počelo sa uklanjanjem arhitektonskih barijera na […]

Dalje...

Praksa na polju ljudskih prava – 2010. godina

07/02/2011

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS totkom 2010. godine,  realizovala je jednogodišnji projekat “Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovedeno je  istraživanje o problemima dalje društvene integracije Romske nacionalne manjine u Srbiji. Donator: Open Society Instituta iz Budimpešte Cilj istraživanja: 1. Monitoring kao progres pri uključivanju i poboljšanju socio-ekonomskog […]

Dalje...

Otvoreni forum

06/09/2010

Naziv projekta:  Otvoreni forum Trajanje projekta: 03. decembar 2009. – 03. avgust 2010. Ukupna finansijska sredstva: 1,004.200 dinara Projekat je podržan od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Lokacija realizacije projekta: Novi Sad, Valjevo, Niš, Negotin, Novi Pazar, Vranje. Opis projekta:Realizacijom šest informativnih seminara, prezentacijom  Zakona […]

Dalje...

Vladavina prava i suočavanje sa prošlošću

24/05/2010

Donator: Odeljenje za vladavinu zakona i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS – Misija u Srbiji) i Nacionalna kancelarija za saradnju sa Tribunalom u Hagu. Period realizacije: Seminar u Nišu: 19-20.02.2010. godine Seminar u Novom Pazaru:  26-28.03. 2010. godine Opis projekta: Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS zajedno sa Organizacijom […]

Dalje...

Konferencija: “Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji” – Rezultati monitoringa i preporuke sa posebnim osvrtom na obrazovanje i učešće manjina u javnom životu

20/12/2009

Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji Rezultati monitoringa i preporuke sa posebnim osvrtom na obrazovanje i učešće manjina u javnom životu 28. novembar 2009. godine, Novi Sad, Skupština  AP Vojvodine Srbija je preuzela obavezu da na osnovu, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i […]

Dalje...

„Otvoreni forum – Javno zastupanje reformi u vladavini zakona“

14/05/2006

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizovala je petomesečni projekat “Otoveni forum-Javno zatupanje reformi u vladavini zakona”. Period realizacije: 01.12.2005 – 30.04.2006 Budžet: $9,884 Cij projekta: Javno zagovaranje za donošenje opšteg antidiskriminacionog zakona putem javnih  debata o osnovnim antidiskriminacijskim temama, kao i podizanje javne svesti o hitnoj potrebi za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa […]

Dalje...