„Otvoreni forum – Javno zastupanje reformi u vladavini zakona“

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizovala je petomesečni projekat “Otoveni forum-Javno zatupanje reformi u vladavini zakona”. Period realizacije: 01.12.2005 – 30.04.2006 Budžet: $9,884 Cij projekta: Javno zagovaranje za donošenje opšteg antidiskriminacionog zakona putem javnih  debata o osnovnim antidiskriminacijskim temama, kao i podizanje javne svesti o hitnoj potrebi za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa…