Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM

CHRIS-ova Mreža pravne pomoći koja je samo utoku 2002. godine obradila više od 800 predmeta i pružila pravnu pomoć u više od 1200 slučajeva, redefinisana je u svetlu novih okolnosti. Bilo je neophodno pronači način za efikasnije delovanje u postojećim uslovima i izgraditi model za dugotrajnije angažovanje u domenu zaštite ljudskih prava. YUCOM-ova Kancelarija pravne…