Praksa na polju ljudskih prava – 2011. godina

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS tokom 2011. godine,  realizovala je drugi po redu jednogodišnji projekat “Praksa na polju ljudskih prava”. Donator: Open Society Instituta iz Budimpešte U okviru realizacije ovog projekta sprovedeno je istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanjem je ispitan rad različitih…