Zaštita privatnosti u Srbiji

Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS  realizovali su jednogodišnji projekat  „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“. Period realizacije: od 1. juna 2012. do 1. juna 2013. godine Donator:  Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i USAID Program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).…