Izmene Krivičnog i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija dostavljen je na razmatranje i usvajanje Odboru za pravosuđe Narodne Skupštine Republike Srbije, Vladi i Ministarstvu pravde Republike Srbije. Predlog izmena i dopuna Krivičnog Zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija je rezultat istraživanja i rada Odbora za ljudska prava Valjevo…

Trenutno stanje u primeni alternativnih sankcija

U okviru projekta “Monitoring primene alternativnih sankcija u Republici Srbiji” Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je 19.01.2022. godine organizovala onlajn forum pod nazivom “Trenutno stanje u primeni alternativnih sankcija u Republici Srbiji”. Osnovni cilj onlajn forume bio je da se stručna i opšta javnost informiše o primeni alternativnih sankcija u Republici Srbiji,…