Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 26.01.2024. u Valjevu okrugli sto pod nazivom ,,Unapređenje primene Alternativnih sankcija kroz izmene zakona”.

Ciljevi okruglog stola  bili su  informisanje  stručne javnosti sa Predlozima zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera,  koje je pripremio pravni tim Odbora za ljudska prava Valjevo/kancelarije Mreže CHRIS u Valjevu, kao  i pokretanje  dijaloga o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg unapređenja pravnog okvira, a u cilju daljeg razvoja  sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji. 

U uvodnim izlaganjima, Aleksandar Perović, coordinator Odbora za ljudska prava Valjevo kancelarije Mreže odbora CHRIS  u Valjevu,  je istakao potrebu da se javna debata  o unapređenju sistema vanzavodskih sankcija i mera pokrene  u javnom prostoru,  a pre svega da se kandiduje kao tema unutar stručne javnosti u Srbiji. Advokat i član stručnog tima Saša Aleksić iz  Odbora za ljudska prava Valjevo je predstavio  iskustva i izazove u neposrednom radu sa pravnim stručnjacima na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera. U nastavku debate,  stručna saradnica  Odbora za ljudska prava Valjevo i Mreže CHRIS  Aleksandra Spasojević,   prezentovala je sadržaj dva predloga za izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, kao i preporuke za unapređenje izvršenja vanzavodskih mera i sankcija u Republici Srbiji.

Predloge navedenih zakona možete preuzeti u nastavku:

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika

Predlog Zakona o izmenama i dopunama vanzavodskih sankcija i mera

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta ,,Primena Alternativnih sankcija u Srbiji,, ,a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.

Leave a Reply