“Hoću da znam!”

Donator: USAID-DTI Period realizacije proejkta: avgust 2002. godine Mesto realizacije projekta: Odbor za ljudska prava Bor, Niš i Negotina Opis projekta: Mreža CHRIS realizovala je projekat “HOĆU DA ZNAM!” kao ciklus od devet dvadesetominutnih kviz emisija o lokalnoj samoupravi. Za pokazano znanje iz oblasti zakona o lokalnoj samoupravi, u završnoj, desetoj emisiji, gledaoci su nagrađeni…