Resurs Centri

Period realizacije: Mreža Resurs Centara osnovana je početkom 2002. godine. Cilj: Mreža Resurs Centara osnvana je od strane Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji i…

Dalje

“MI TO NEĆEMO!”

Period realizacije: mart-april 2002. godine Donator: USAID-DTI Opis projekta: “MI TO NEĆEMO!” je autorski osmišljen u Odboru za ljudska prava Negotin, koji je i koordinirao…

Dalje

Letnja škola ljudskih prava

Donator: Fond za otvoreno društvo iz Beograda i Švedski helsinški odbor za ljudska prava. Period realizacije: avgust 2001. godine Opis projekta: Škola ljudskih prava, kao…

Dalje