Resurs Centri

Period realizacije: Mreža Resurs Centara osnovana je početkom 2002. godine. Cilj: Mreža Resurs Centara osnvana je od strane Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava u cilju osnaživanja lokalnih zajednica u južnoj i istočnoj Srbiji kroz implementaciju ljudskih prava u okviru različitih programa. Resurs Centri su nastali kao alat…