“MI TO NEĆEMO!”

Period realizacije: mart-april 2002. godine Donator: USAID-DTI Opis projekta: “MI TO NEĆEMO!” je autorski osmišljen u Odboru za ljudska prava Negotin, koji je i koordinirao sve aktivnosti, a realizovan u svih pet Odbora za ljudska prava koji čine Mrežu CHRIS (Niš, Bor, Leskovac, Novi Pazar, Negotin). Ovaj projekat je realizovan je kao višeslojna, antikorupcijska kampanja…