Donator: Fond za otvoreno društvo iz Beograda i Švedski helsinški odbor za ljudska prava.
Period realizacije: avgust 2001. godine

Opis projekta:
Škola ljudskih prava, kao zajednički projekat Mreže CHRIS, realizovan je za polaznike starosti od 16 do 25 godina. Polaznici su bili kako iz gradova gde postoje organizacije Mreže CHRIS tako iz još petnaestak mesta u Srbiji. Kao nastavak Škole, koju je ranije organizovao Odbor za ljudska prava Bor, Škola je održana od 10. do 20. avgusta 2001. godine u Soko banji i imala je 50 polaznika, koji su bili podeljeni u dve grupe. Predavanja je držalo 18 predavača, eminentnih stručnjaka za oblast ljudskih prava. Projekat je koordiniran iz borskog Odbora za ljudska prava.