Mreža Odbora za ljudska prava CHRIS osnovana je 01. septembra 2000 godine, kao projekat pet Odbora za ljudska prava u Srbiji. Mreža nije još uvek registrovana, ali zato sve članice koje čine Mrežu imaju pravni status. Mreža CHRIS je otvorena za nove članice, a trenutno broji četiri članice čiji predstavnici učestvuju na sastanku (Odbor za prava čoveka Vranje, Odbor za ljudska prava Negotin, Odbor za ljudska prava Niš i Gradjanski forum Novi Pazar), dok je za doskorašnju petu članicu Mreže, Odbor za ljudska prava Leskovac konstatovano da više nije članica  Mreže i projekta.

Dogovoreno je da sve  kancelarije Mreže CHRIS rade u vremenu od 09.00 do 16.00 sati svakog radnog dana. Zaključak je da sve kancelarije spreme predloge mrežnih projekata i prate konkurse ostalih donatora. Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM je takođe mrežni projekat podržan od strane SHC-a i realizovan u saradnji sa YUCOM-om. Razmatran je godišnji izveštaj sa ovog projekta kroz realizovane aktivnosti sa projekta i zaključeno je da potreba za kancelarijama besplatne pravne pomoći postoji, kao i za regonalnim pulom advokata. Svaka kancelarija pravne pomoći Mreže CHRIS formiraće listu advokata, kojima će biti obezbedjena dodatna  edukacija u skladu sa međunarodnim standardima, kao i edukacija za vođenje strateških slučajeva pred Evropskim sudom za ljudska prava Strazburu.