VII seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

30/09/2004 Kategorije: Aktivnosti   Tagovi:

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je sedmi seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, 30 septembra 2004. Tema sedmog seminara je diskriminacija i diskriminatorsko postupanje koje se zasniva na polu i polnoj opredeljenosti, kao i antidiskriminacioni zakoni.

Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Djordjevića i Dušana Prvulovića, predavačice Marija Lukić, “GLAS RAZLIKE” i Tatijana Pavlović-Krizanić, magistar pravnih nauka i ekspert Saveta Evrope u projektu “Non-discrimination Review predstavile su sledeće teme:

Diskriminacija i diskriminatorsko postupanje koje se zasniva na polu

Diskriminacija i diskriminatorsko postupanje koje se zasniva na polnoj opredeljenosti

Na ovom seminaru gosti Mreže CHRIS bili su predstavnici sledecih NVO iz Srbije:

Tea Nikolić – NVO DEVE , Beograd

Dragan Babić – NVO LAMBDA, Niš

Ana Zorbić – žENSKI PROSTOR, Niš

Advokati i pravnici Mreže CHRIS su imali priliku da razmene iskustva sa predstavnicima navedenih organizacija, koje se bave diskriminacijom i diskriminatorskim postupanjem koje se zasniva na polu i polnoj opredeljenosti , razgovaraju o informacijima i dokumentaciji o slučajevima kršenja ljudskih prava. Takodje, razmatrani su slučajevi pred domaćim pravosudjem, kao i slučajevi koje procesuira Mreža CHRIS.

Gosti seminara bili su predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode Kuršumlija i Vojvođanskog centra za ljudska prava iz Novog Sada.