Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje jednogodišnji projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o problemima dalje društvene integracije Romske nacionalne manjine u Srbiji. Predstavnici Mreže Chris su u sredu, 11. avgusta, u okviru istraživanja, koje sprovodi Alla Leukavets, stručni saradnik Mreže CHRIS, imali sastanak sa g-dinom Draganom Musićem, predsednikom romskog udruženja “Ponos” iz Niša.

G-din Musić nam je izneo rad svoje organizacije kroz razne projekte koji se odnose na obrazovanje Roma, naročito predškolsko obrazovanje i pripremu romske dece za polazak u osnovnu školu.

U periodu od 1997. pa sve do danas, preko 1000 romske dece je upisalo osnovnu školu u Nišu, zahvaljujući udruženju “Ponos” i raznim donacijama koje su podržale inicijativu o školovanju romske dece. Kako obrazovanje predstavlja ključ za svakog pojedinca u društvu, bitno je stvaranje sistemskih uslova za uključivanje Roma u obrazovni sistem, koji između ostalog podrazumeva pripremu obrazovnih institucija za prijem romskih đaka, obezbeđivanje i edukaciju stručnog kadra – veći broj pedagoških asistenata, stvaranje okruženja zasnovanog na toleranciji, koje i dovodi do smanjenja dalje segregacije.