Analiza ankete je takođe predstavljala i alatku koju je projektni tim Mreže CHRIS koristio da napravi najrealističniju moguću procenu sredstava potrebnih za uklanjanje arhitektonskih barijera. Na osnovu ove analize i analize budžeta četiri grada za 2012. godinu definiše se posebna budžetska linija za uklanjanje arhitektonskih prepreka kao i iznos za budžetsku liniju za svaki grad.

I tu dolazimo do najvažnijeg specifičnog cilja ovog istraživanja, t.j. do definisanja budžetske linije koja će, pošto bude bila usvojena, otvoriti vrata za dalje procese javnog zastupanja i osigurati redovno uklanjanje arhitektonskih prepreka u predstojećim godinama. Na kraju, po usvajanju specifične budžetske linije u budžetima ovih četiri samouprava, Mreža CHRIS će moći da prati te procese do konačnog sprovođenja tj. do potpunog uklanjanja arhitektonskih prepreka u predmetnim gradovima – nadziranjem troškova odobrenih iznosa.

Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar 2011

Svi smo mi fizički onesposobljeni u nekom životnom dobu ili na neki kraći period. Malo je onih čije je telo kadro i čilo celog života. Bebe i deca, osobe sa polomljenom nogom, starije osobe, itd. su svi onesposobljeni u nekom vremenskom periodu. Neretko se osetimo slabim i nejakim i potražimo oslonac, zar ne? Isto potraže i naši sugrađani svakodnevno. Njihove su potrebe naše potrebe – svi trebamo okolinu izgrađenu bez prepreka, objekte koji su prilagođeni našim potrebama da se krećemo slobodno i bezbedno u brižnoj zajednici gde su svi važni. I stoga je izgradnja sredine bez prepreka za osobe koje žive sa invaliditetom imperativ.