Anketa sa analizom sačinjava Brošuru koja takođe sadrži i zakonske propise i standarde koji propisuju projektovanje i izgradnju rampi za osobe sa invaliditetom, kao i zakonske standarde koji su obavezujući za lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti uklanjanje arhitektonskih prepreka, i spisak nepristupačnih ustanova u ova četiri grada, tj. u Novom Pazaru, Novom Sadu, Valjevu i Negotinu.  U brošuri se nalaze i fotografije postojećih neupotrebljivih rampi i raskrsnica kao i nacrti pristupačnih rampi i raskrsnica koje su usklađene sa standardima.

Brošura se deli predstavnicima lokalnih vlasti, šefovima odborničkih grupa i odbornicima gradova Novog Sada, Novog Pazara, Negotina i Valjeva.

Na ovaj način Mreža CHRIS predstavlja ažuriranu situaciju i pruža pouzdane informacije svim primaocima budući da su oni zainteresovani akteri čija je službena dužnost i zakonska obaveza da deluju i obezbede uklanjanje arhitektonskih prepreka i sigurno i neometano kretanje osoba sa invaliditetom u svojim ustanovama i gradovima.

Publikaciju je podržao Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Holandije.