Sramota je da na dan Borbe protiv fašizma na delu teritorije grada Beograda stanovnici danima žive u strahu zbog fašističkih povika koji se mogu čuti na protestima u Zemun polju. Organizacije civilnog društva traže od nadležnih državnih organa, a posebno od gradskih i opštinskih vlasti da hitno reaguju povodom rasističkih incidenata jer će u suprotnom snositi teret odgovornosti za nasilje koje ovih dana eskalira u naselju Kamendin u Zemun polju, Opština Zemun.

Od svih nadležnih očekujemo:
–   Osudu i pokretanje postupaka protiv onih koji šire rasnu netrpeljivost i mržnju, pozivaju na diskriminaciju i stvaraju atmosferu linča prema   romskoj populaciji
–   Da prestanu sa politizacijom ovog pitanja, jer je bezbednost svih građana prioritet, a iskorenjivanje rasizma ustavna obaveza, odnosno da zaborave na političke boje i jedinstveno pristupe rešavanju ovog problema
–   Da hitno reaguju i koordiniraju aktivnosti na smanjenju nasilja

Od gradskih i opštinskih vlasti očekujemo:
–   Da objave tačne podatke, čime bi demantovali lažne napise i informacije koji se danima pojavljuju u domaćim medijima, a vezani su za socijalno stanovanje i realne troškove ovog vida zaštite prava
–   Da u što kraćem roku organizuju sastanak sa svim nadležnim sekretarijatima i građanima i koordiniraju aktivnosti koje će rezultirati poboljšanjem zdravstvenih i svih drugih uslova stanovnika glavnog grada

Od Ministarstva unutrašnjih poslova očekujemo:
–  Da u skladu sa zakonima Republike Srbije i Ustavom Republike Srbije ne dozvole javno širenje i promovisanje mržnje i rasne netrpeljivosti.

Istovremeno apelujemo na građane da budu svesni svih mogućih manipulacija u ovom tenutku i da ne učestvuju i ne pružaju podršku onima kojima je jedini cilj širenje mržnje i nasilja.
Svaljivanje krivice za sva krivična dela koja se na određenoj teritoriji dešavaju na romsku populaciju je izuzetno opasno, jer se povlađuje stereotipima i kriminalizuje ugrožena populacija.

Organizacije civilnog društva će povodom diskriminatornih i uvredljivih napisa u medijima podneti i žalbu Savetu za štampu protiv medija koji svojim neodgovornim pisanjem stvaraju klimu u kojoj je nasilje protiv Roma dozvoljeno.

Praxis
Centar za integraciju mladih, Svratište za decu – CIM
Kuća ljudskih prava i demokratije koju čine:
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Beogradski centar za ljudska prava
Građanske inicijative
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Centar za praktičnu politiku
Regionalni centar za manjine
Žene u crnom
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Centar za evroatlanske studije
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
Građanska čitaonica „Libergraf”
Impuls, Tutin
ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje
Udruženje Žene juga
NVO „Veza”
Centar za prava Romkinja, Niš
Rekonstrukcija ženski fond
Glas razlike
Centar za unapređenje pravnih studija
Centar za marginu
Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
Romski centar DAE
Centar za nenasilnu akciju
Sandžački odbor za ljudska prava

9. novembar 2013. godine