Više nevladinih organizacija podržalo je inicijativu za povlačenje predloga izmena i dopuna prvosudnih zakona koji su po hitnom postupku, bez javne rasprave i bez konsultacija stručne javnosti, ušli u skupštinsku proceduru. Otvoreno pismo sa zahtevom da se ovaj set predloga pravosudnih zakona po hitnom postupku povuku iz procedure je juče upućeno Narodnoj skupštini i drugim relevantnim državnim organima.

Otvoreno pismo