Marko Ilić, Inicijativa mladih za ljudska prava i Dragan Đorđević, Mreža CHRIS govore o primeni standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije, i o izveštaju koji je predstavljen na okruglom stolu u Nišu.