Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći

03/10/2014 Kategorije: Aktivnosti   Tagovi:

U Klubu osoba sa invaliditetom u Valjevu, 1. oktobra 2014. godine održan je sastanak u okviru projekta „Triple A for citizens“. Predstavnici Chris kancelarije u Valjevu razgovarali su o daljim koracima i nastavku saradnje sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom, koji su potpisnici Sporazuma o saradnji i pružanju besplatne pravne pomoći.

Razmatrana je mogućnost da se, u skladu sa potrebama korisnika udruženja osoba sa invaliditetom, definišu termini u kojima bi usluga pružanja pravne pomoći bila realizovana u prostorijama udruženja kao i u prostoru Kluba OSI.
Podsećamo da su u okviru projekta Triple A  „Trostruko A za građane“ – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći, koji se realizuje u okviru programa Partnerstvo Evropske komisije za organizacije civilnog društva, a koji je zasnovan na principu da svako ima pravo da bude obavešten o svojim pravima, svoje učešće uzela i udruženja iz Valjeva.
Do danas je potpisan Sporazum između Mreže CHRIS i šest udruženja i to: Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo, Udruženje Anđeli čuvari, Udruženje MS kolubarskog okruga, Međuopštinska organizacija civilnih invalida rata, Udruženje gluvih i nagluvih i Savez slepih Valjeva.