Organizacije civilnog društva najoštrije osuđuju privođenje aktivista inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“ koji su delili glasilo inicijative, kao i novinarke Bete i jednog prolaznika. Uprkos tome što su organizatori uredno prijavili skup ispred gradske opštine Stari grad i u prijavi najavili da će deliti „informativni materijal o razvoju grada“, pripadnici komunalne policije su po nalogu komunalnog inspektora priveli aktiviste koji su delili glasilo.

Ova privođenja duboko zadiru u slobodu okupljanja i izražavanja koje su garantovane Ustavom i ovako neuobičajena reakcija javnih vlasti ne sme postati praksa. Deljenje informativnog materijala na javnim skupovima nije neobično, a insistiranje Službe za informisanje Grada Beograda da je aktivistima bilo potrebno posebno odobrenje nadležnog organa i da su deljenjem glasila narušavali komunalni red je uznemirujuće. Dodatno zabrinjava činjenica da je među privedenima bila i novinarka Bete čiji je zadatak bio da izveštava o događaju. Na ovaj način građanima nije samo otežano da dođu do glasila inicijative, već im je ugroženo i pravo da o samoj inicijativi budu istinito i blagovremeno informisani.

Opravdana je sumnja da je jedini razlog za ovakvu reakciju komunalne inspekcije taj što inicijativa „Ne da(vi)mo Beograd“ izražava stavove koji su društveno i politički suprotstavljeni stavovima vlasti. Osnovni elementi demokratije jesu kontrola i kritika rada organa javne vlasti, i kao takvi moraju biti posebno zaštićeni, a svako ograničavanje sloboda i prava predmet opšte osude.

Organizacije civilnog društva apeluju da se utvrdi odgovornost onih koji su naredili privođenje aktivista inicijative i tražili podnošenje prekršajnih prijava protiv njih. Zahteva se hitno razmatranje izmene Zakona o okupljanju građana u cilju da se vlastima ne dozvoli da arbitrarno reaguju u sličnim situacijama i da izazivaju bojazan među građanima koji žele da ostvare slobodu okupljanja. Ako se prisetimo više uzastopnih zabrana Parade ponosa, kao i nedavne odluke grada Zaječara kojim se zabranjuju skupovi u centru grada, uviđamo da se u praksi primenjuju neki mehanizmi koji ozbiljno narušavaju prava građana. Podsećamo da je sloboda okupljanja jedno od najosnovnijih ljudskih prava, i ne sme se žrtvovati radi partikularnih političkih interesa.

Glasilo „Ne da(vi)mo Beograd“ ukazuje na sporne tačke projekta „Beograd na vodi“, kao i na pitanja njegove ekonomske isplativosti i proceduralne probleme. Dostupno je ovde.

Saopštenje potpisuju:

  • YUKOM – Komitet pravnika za ljudska prava,
  • Žene u crnom,
  • Civil Rights Defenders,
  • CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji,
  • Inicijativa mladih za ljudska prava,
  • Nezavisno društvo novinara Vojvodine,
  • Nezavisno udruženje novinara Srbije
  • Fond za humanitarno pravo