Mreža Odbora CHRIS organizovala je 02. aprila 2015 godine radni sastanak u Nišu. Teme o kojima je bilo reči na jednodnevnom sastanku aktivista Mreže CHRIS odnosile su se na realizaciju tekućih projekta, a posebno je bilo reči realizaciji projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” koji se realizuje zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders, a koju je sredstvima omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida. Osim usklađivanja plana aktivnosti po gradovima i dogovora oko mobilne pravne pomoći u romskim naseljima, posebno je bilo reči o istraživanju povreda  prava i diskriminacije kojoj je izložena romska zajednica, usklađenosti lokalnih politika sa antidiskriminacionim standardima, a koje će Mreža CHRIS realizovati u regionu delovanja. Takođe je bilo reči o predstojećeme treningu pravnog tima Mreže CHRIS za potrebe realizacije ovog projekta.