U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u saradnji sa Omladinskim forumom za edukaciju Roma OFER iz Bujanovca, organizovali su 13. avgusta aktivnosti  u romskim  naseljima u ulicama Miroslava Nojkovića Coleta i Banjska u Bujanovcu. Na mobilnom AD puntku  postavljenom na uglu ulica Miroslava Nojkovića Coleta i Banjska i u razgovoru sa stanovnicima naselja  promovisana je Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome. Ove aktivnosti su imale za cilj da informišu  stanovnike naselja o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite prava, kao i promociju besplatnog call centra sa brojem 0800 008 007 Mreže CHRIS za besplatnu pravnu pomoć.  Mreža besplatne pravne pomoći ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji i njihovo unapređenje i zaštitu,  posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS.  Kao i u drugim gradovima, problemi sa kojima se Romi u Bujanovcu najčešće susreću su uslovi stanovanja, zatim nepostojanje ličnih dokumenata, problemi u obrazovanju, ostvarivanje prava na zdravstvenu  zaštitu.

Današnjom akcijom koja  je realizovana zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava) organizacijom koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima ljudskih prava, a koju je sredstvima omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida  obuhvaćeni su stanovnici romskih naselja u Bujanovcu.

U današnjim aktivnostima Mreže CHRIS u Bujanovcu učestvovali su članovi Odbora za ljudska prava Bujanovac/kancelarije Mreže CHRIS u Bujanovcu: Farus Isljami, pravnik kancelarije Mreže CHRIS u Bujanovcu, Belgzim Kamberi predsednik Odbora za ljudska prava Bujanovac, Agon Isljami Odbor za ljudska prava Bujanovac, Kenan Rašitović predsednik Omladinskog  foruma za edukaciju Roma OFER, Alen Elezovic i Danijela članovi Omaldinskog foruma za edukaciju Roma Bujanovac, Adi Sinani programski koordinator Romskog programa Civil Rights Defenders, kao i Dragan Đorđević, koordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Aktivnost je medijski propratila Lugina-Lajm.

Lugina-Lajm: Rrjeti CHRIS me ndihmë juridike falas në Bujanoc: “Shfrytëzoni mundësitë tona”