U maloj sali Skupštine grada Niša u ponedeljak, 7 decembra 2015. godine održan je okrugli sto u organizaciji Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS na temu diskriminacije romske zajednice pod nazivom „Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji“. Cilj skupa je bio otvaranje dijaloga o problemima koji su posledica diskriminacije Romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici i o mogućnostima prevazilaženja ovih problema na temelju postojeće zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava. Uvodničari na okruglom stolu bili su Dragan Đorđević koordinator Mreže CHRIS, Ana Kražić Živković Yurom Centar Niš, Marija Demić stručni saradnik Mreže CHRIS, a učestvovalo je 15 predstavnika različitih instuticuja lokalne samouprave i organizacija civilnog društva: Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljvanje, Kancelarije lokalnog zaštitnika građana, Saveta za ljudska i manjinska prava, Policijske uprave Niš, Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, kao i predstavnici više organizacija civilnog društva.Na ovom skupu razgovaralo se o nekim problemima sa kojima se suočava romska zajednica u Nišu, a posebno su istaknuti problemi neadekvatnih uslova stanovanja, nezaposlenosti, zdravstvene i socijalne zaštite, kao  i participacije. Tokom rasprave posebno je istaknuto da je neophodno podržati usvajanje Zakona o legalizaciji održivih romskih naselja, kao i da je neophodno vrlo brzo započeti izradu lokalnih strateških dokumenta i pratećih akcionih planova koji će stvoriti preduslove za preneciju i smanjenje disrkiminacije romske zajednice u Nišu.

Fokus grupa sa stanovnicima romskih naselja Crvena Zvezda i Cvetni trg organizovana je u prostorijama Društvenog centra u naselju Crvena Zvezda, gde su Dragan Đorđević, kordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS,  Marija Demić stručni saradnik Mreže CHRIS i Milan Krstev, koordinator pravnika Mreže CHRIS razgovarali  sa predstavnicima Romske zajednice.

Javni forum i fokus grupa u Nišu, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovao je u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders koju je obezbedila Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA.