U prostorijama Mreže CHRIS u Nišu 22. decembra 2017. godine održan je  redovan sastanak predstavnika organizacija članica Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Tom prilikom je članovima  koordinacionog odbora i  Skupštine Mreže CHRIS prezentovan izveštaj o realizovanim aktivnostima tokom 2017. godine, koje su osim osnovnog programa Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS podržanog od strane Civil Rights Defenders i Open Society Foundations , obuhvatile  i sledeće programe:

  • Aktivnosti javnog zastupanja   okviru projekta „Zajedno za jednakost“ , koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije –Kancelarije za ljudska i manjinska prava i deo je programa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji
  •  Aktivnosti na monitoringu i dokumentovanju  slučajeva diskriminacije u Srbiji, a u okviru projekta „Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi“, finansiranog od strane Evropske unije, koji Mreža CHRIS realizuje u saradnji  sa NVO PRAXIS,  Equal Rights Trust iz Londona i Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda
  • Aktivnosti na unapređenju profesionalnih kapaciteta pravnog i advokatskog tima Mreže CHRIS kroz saradnju sa Evropskim programom za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava Saveta Evrope HELP
  • Aktivnosti pravnog zastupanja  pokretanjem sudskih postupaka advokatskog  tima Mreže CHRIS pred sudovima u Srbiji i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Na sastanku je takođe bilo reči o novim programima Mreže CHRIS za 2018. godinu,  monitoringu primene Alternativnih mera pritvoru  i Alternativnih sankcija, kao i aktivnostima na unapređenju sistema odbrane po službenoj dužnosti u Republici Srbiji.