IX seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

11/06/2005 Kategorije: Aktivnosti   Tagovi:

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je deveti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, 11. juna 2005. Tema devetog seminara bila je čl. 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima – Zabrana mučenja.

Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Đorđevića, Nenad Vujić iz Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje iz Beograda je sa advokatima i pravnicima Mreže CHRIS obradio temu seminara. Ne seminaru je takođe urađena analiza procesuiranih slučajeva Mreže CHRIS.

Seminar je realizovan zahvaljujući podršci švedskog Helsinškog Odbora za Ljudska Prava , bazičnog donatora Mreže Odbora CHRIS.