U toku maja i juna 2006 dodgodila su se dva slučaja napada na pravnike i advokate Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Na području juga Srbije, u regionu koji pokriva kancelarija Mreže CHRIS u Vranju, desila su se dva slučaja napada, zastrašivanja i pretnji braniocima ljudskih prava i jedan nad strankom koju pred sudom zastupa advokat Mreže Odbora CHRIS. Radi se o:

– pravnici kancelarije MrežeCHRIS  u Vranju Maji Jovanović;

– advokatici Mreže Odbora CHRIS Violeti Tasić iz Leskovca;

– Nenadu Miljkoviću –  žrtvi  policijske torture iz sela Bukova Glava, opština Leskovac

Prvi slučaj:
Dragan Aritonović (suprug žene Vesne Aritonović iz sela Davidovac – opština Vranje) kojoj je pravnu pomoć pružala kancelarija Mreže CHRIS u  Vranju po pitanju zaštite nasilja u porodici, fizički je nasrnuo na pravnicu Mreže CHRIS u Vranju 26. maja 2006.  koja se u zgradi Opštinskog suda u Vranju pojavila kao posmatrač u sudskom procesu koji je protiv D.A. pokrenula njegova supruga za izricanje presude “zabrane prilaska”, a povodom nasilja u porodici. Osim pokušaja fizičkog napada, D.A.je psovao, vredjao, ponižavao, pretio da će je ubiti prvom prilikom kada je vidi.
Po prijavi kancelarije Mreže CHRIS u Vranju, policija je podnela prekršajnu prijavu protiv Dragana Aritonovića sudiji za prekrsaje u Vranju. Takodje kancelarija Mreža CHRIS u Vranju, Odbor za ljudska prava Vranje podnela je krivičnu prijavu vranjskoj policiji i tužilaštvu. S obzirom da okrivljeni više od 15. godina fizički i psihički maltretira svoju porodicu (ženu, kćerku i sina) on je po drugi put za mesec dana (31. maja.2006.) došao u prostorije nevladine kancelarije da preti i zastrašuje članove NVO i branioce gradjana. “…Od njenih tužbi nema nista. Nemoj da mi stajete na zulj…”, A, 24. juna.2006.god. je na vratima kancelarije Odbora za ljudska prava Vranje, zalepio i poruku preteće sadržine koja je bila upućena pravnici nevladine kancelarije.
Na svaki nasilnički korak Dragana Aritonovića, kancelarija Mreže CHRIS u Vranju je u okviru predvidjene procedure zahtevao od nadležnih državnih institucija (policije, kriminalističke policije i tužilaštva) da preduzmu sve zakonske mere i zaštite rad nevladine kancelarije od fizičkih napada, pretnji ubistvima, zastrašivanja članova Odbora.
U saradnji sa policijom, Opštinsko tužilastvo je pokrenulo postupak i stavilo predlog za privodjenje okrivljenog D.A., kao i za odredjivanje pritvora prema okrivljenom. Istražni sudija Opštinskog suda u Vranju, Vladan Micović, je 27.06.2006.god., nakon saslušanja okrivljenog i pravnice Mreže CHRIS Maje Jovanovic, a zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz cl.344. OKZ, odredio pritvor protiv okr.Dragana Aritonovića iz sela Davidovac u trajanju od 8 dana.
Pravnicu i kancelariju CHRIS Vranje – NVO Odbor za ljudska prava Vranje, su obezbedjivali pripadnici policije SUP Vranje.
Do dana pisanja ovog izveštaja, (7. jula 2006) posle više od mesec dana sudija za prekršaje nije reagovao.
Od marta 2006. kada je Vesna Aritonović – žena D.A podnela tužbu za zaštitnu meru zabrane prilaska zbog nasilja u porodici a na osnovu Porodičnog zakona, Opštinski sud nije doneo rešenje. A, zakonom je predvidjeno da nasilje u porodici ima prioritet i rok za donošenje zaštitnih mera 8 do 10 dana.
Dragan Aritonović je u proteklih nekoliko godina tri puta bio smešten na odeljenju neuropsihijatrije u Vranju – zbog alkoholizma i nasilja u porodici. Lekari u ovakvom ponasanju Aritonovića nisu prepoznali osobu – alkoholičara koja je opasna po porodicu i okolinu.

Drugi slučaj:

Drugi slučaj zastrašivanja, pretnji i pritisaka na branioce ljudskih prava kao i na žrtvu torture policije beležimo u Leskovcu (selo Bukova Glava – opština Vučje). Naime, adv. Mreze CHRIS Violeta Tasić iz Leskovca, je zastupala žrtvu torture policije Nenada Miljkovića iz sela Bukova Glava. Nenad je podneo krivičnu prijavu protiv dva policajca OUP-a Vučje Krstić Milisava i Stoiljkovic Srdjana za kriv. delo iz 2002. iznudjivanje iskaza iz cl. 65 st.1.KZ RS. Nakon višegodišnjeg sudskog postupka (više od 3 godine) Okružni sud u Leskovcu je potvrdio presudu Opštinskog suda Leskovac, kojom se ova dva policajca oslobadjaju optužbe.

S obzirom da je regionalni pul advokata Mreže CHRIS procenio da za ovaj slučaj postoje svi elementi kršenja domaćeg zakona i nepoštovanja zaštite žrtve, i smatra da pravda nije zadovoljena, adv. Violeta Tasić je počela prikupljanje dokumentacije i pripremu predstavke za Medjunarodni sud u Strazburu.

Upravo ova činjenica je uznemirila policiju u Leskovcu – OUP Vučje. Sa ciljem da spreče pisanje predstavke Medjunarodnom Sudu u Strazburu, oni su nastavili pritisak i zastrašivanje branioca ljudskih prava adv. Violete Tasić i žrtve Nenada Miljkovića.

Naime, krajem maja i početkom juna (po izjavi Nenada Miljkovića) dva policajca iz stanice policije Vučje, su tri puta u uniformi, službenim automobilom dolazili u kuću Nenada Miljkovića u selu Bukova Glava i tražili su ga da bi razgovarali. Pošto ga nisu našli, treći put – 5. juna 2006. su naterali njegovu majku (koja je težak psihički bolesnik – Nenad je njen zakonski staratelj) da ih odvede na njivu – gde je Nenad radio da bi zaradio dnevnicu. Kada su ga našli obratili su mu se rečima: “ Zašto ponovo tuziš policajce? Da li si podneo tužbu protiv policajaca na medjunarodni sud? Ko te tome uči? Ko je tvoj advokat? Kako se advokat zove, gde radi, za koga radi, koja je adresa…?

Na kraju razgovora su mu rekli da se, sledećeg dana, obavezno javi u stanicu policije u Vučju, komandiru stanice Nikoli Sjekloćaninu. Napominjemo da je ovaj komandir policije obavljao istu dužnost i 2002. kada su po njegovom nalogu dva policajca iz ove stanice priveli Nenada Miljkovića i brutalno tukli u prostorijama stanice policije i na taj način pokušali da iznude iskaz od Nenada. Ovo je jos jedan klasičan primer pritiska, zastršivanja od strane policije i pokušaj da policija zabrani ostvarivanje prava pred medjunarodnim sudom u Strazburu. Ovo je klasičan primer gde žrtva postaje krivac.

Nakon konsultacije sa adv. Violetom Tasić, Nenad Miljković nije otišao na razgovor u stanicu policije. Policija nije dolazila u kancelariju advokatice.