Autor: prof.dr. Bogoljub Milosavljević

Svrha ovog priručnika je podizanje nivoa svesti o značaju zaštite i poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda od strane policije. Priručnik je namenjen predstavnicima policije ali i ostalim akterima društvenog života ( NVO, mediji, građani, stručna javnost, i sl. ).

Ljudska prava i policija