Banja Vrujci , 17-19 novembar 2006. godine

Proteklog vikenda, u okviru projekta „Mreža pravne pomoći“ održan je četrnaesti po redu seminar za regionalni pul advokata i pravnika Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Gost-predavač na seminaru bio je novosadski advokat Vladimir Beljanski. Realizaciju projekta ”Mreža pravne pomoći ” podržali su Švedski helsinški odbor za ljudska prava (SHC) i Institut za otvoreno društvo ( OSI, Budimpešta )

Seminaru je prisustvovalo 24 pravnika/ca i advokata/ica iz svih šest Chris kancelarija. U prvom delu seminara obrađene su sledeće teme:

– Evropski sud za ljudska prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima kao i pregled prava sa aspekta odbrane ili advokatskog zastupanja i to:

– Pravo na individualnu predstavku Evropskom sudu za ljudska prava,

– Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava,

– Značaj sudske prakse Evropskog suda i način saznanja,

– Demonstracija korišćenja internet strane Evropkog suda.

U drugom delu seminara radionica na temu „Simulacija suđenja“ uz veliko interesovanje učesnika seminara , izvedena je na vrlo kvalitetan način.

Mreža CHRIS koja ima iskustva u organizovanju seminara na temu Evropskog suda za ljudska prava, ponovo je ponudila kvalitetan program seminara, kao i kvalitetnog i kompetentnog predavača. To je dovelo do daljeg podizanje nivoa interesovanja, kao i mogućnosti praktične primene novih saznanja.

U drugom delu seminara učesnici su u jednoj širokoj diskusiji iznosili svoja viđenja i predloge u cilju što kvalitetnijeg rada mreže CHRIS.