Mreža Resurs centara u Srbiji u saradnji sa Mrežom Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS (u daljem tekstu Mreža CHRIS) uz podršku Švedskog Helsinškog odbora za ljudska prava realizuje projekat “Vežbajmo naša prava”.

Cilj projekta je da se mladi pravnici pripreme za praćenje i monitoring antidiskriminacionog zakona koji se nalazi u skupštinskoj proceduri Republike Srbije.
Polaznici su pored pravnica/ka Mreže CHRIS i ostali zainteresovani mladi pravnici iz gradova Mreže Resurs centara u Srbiji, koji učestvuju na seriji od tri seminara u toku maja meseca, na Vlasinskom jezeru.

11.05.-13.05.2007. trener- predavac Dragan Popovic / YIHR Beograd
18.05.-20.05.2007. trener- predavac Dragan Popovic / YIHR Beograd
25.05.-28.05.2007. trenerice-Ivana Koprivica i Tanja Lazor / TIM TRI Beograd

Održan je prvi modul treninga u okviru projekta “Vežbajmo naša prava”, gde je bilo prisutno 19 pravnica/ka sa sledećim temama:
-Upoznavanje, opšta priča o diskriminaciji
-Pojam i vrste diskriminacije
-Ugrožene grupe
-Pravna zaštita od diskriminacije
-Praksa u Srbiji – zašto nema zakona, razlike između ponuđenih modela
-Zaključna diskusija, šta se može uraditi, rad NVO-a u Srbiji