Institut za transfuziju krvi Srbije ugrožava pravo na privatnost građana Srbije i diskriminiše gejeve i biseksualne muškarce.

U svom odgovoru na saopštenje Gej-strejt alijanse od 4. jula 2007. godine, saradnica Instituta za transfuziju krvi Srbije Gordana Antuljeskov ničim ne demantuje tvrdnje da Institut i dalje diskriminiše gejeve i biseksualne muškarce tako što im ne dozvoljava da budu dobrovoljni davaoci krvi, te da Institut pravi evidenciju o LGBT osobama u Srbiji.

Umesto ovoga, Gordana Antuljeskov koristi zamenu teza i tvrdi kako Institut ne dozvoljava osobama koje su imale rizično seksualno ponašanje u šest meseci koji prethode trenutku davanja krvi da budu dobrovoljni davaoci.

Međutim, u konkretna dva slučaja Nenada Rosića i Lazara Pavlovića kao presudni argument da im ne dozvole da daju krv, dežurni lekari su naveli da Institut ne dozvoljava da gejevi budu dobrovoljni davaoci krvi. Nenadu Rosiću je vrlo iskusna doktorka rekla da je dobila instrukciju da gejevima nije dozvoljeno da budu dobrovoljni davaoci krvi, te da on može da postane dobrovoljni davalac krvi tek kada promeni svoju seksualnu orijentaciju.

Dežurna lekarka je više puta pitala Pavlovića da li je imao zaštićeni analni seks, a onda mu je rekla da zatvori vrata i pitala ga koje je seksualne orijentacije. Kada joj je on odgovorio da je gej, ona mu je saopštila da ne može da bude davalac krvi. Znači, u oba slučaja lekari su tražili da se potencijalni davaoci izjasne o svojoj seksualnosti, te tako duboko zašli u njihovu privatnost. U oba slučaja, nakon saznanja da su potencijalni donori gejevi, lekari su ih onemogućili da daju krv.

Takođe, upitnik Insituta koji popunjavaju potencijalni donori jeste diskriminatoran prema gejevima. Upitnik ne sadrži nijedno pitanje koje se bavi rizičnim seksualnim praksama heteroseksualnih osoba i nezaštićenim seksom. Na ovaj način Institut implicitno pokazuje svoj diskriminatorski stav da je skoro svaki seksualni odnos između osoba različitog pola opravdan, a da je seksualni odnos bilo koje vrste između dva muškarca nedozvoljen.

Da li argument da “kondom ne može sa sigurnošću da se prihvati kao stopostotna zaštita, jer prilikom seksualnog odnosa može da se ošteti ili pukne” važi samo za analni seks ili i vaginalni seks? Ako važi i za vaginalni seks, da li gospođa Antuljeskov smatra da građani treba da se uzdržavaju od bilo kakvog seksa šest meseci kako bi mogli biti dobrovoljni davaoci krvi? Ili poručuje da upotreba kondoma nema nikakve svrhe, pošto nije stopostotna zaštita od seksualno prenosivih bolesti?

Gospođa Gordana Antuljeskov propušta da odgovori na nekoliko pitanja koje je postavila Alijansa i umesto toga teško optužuje Lazara Pavlovića da je neiskren i agresivan. Što se tiče neiskrenosti, Lazar Pavlović prilikom prethodna dva davanja krvi nije potvrdno odgovorio da li je imao analni seks, zato što jednostavno u to vreme nije imao analni seks.

Takođe, vrlo je nekorektno optuživati Lazara Pavlovića za agresivnost kada je on mirnim putem samo pokušao da dobije odgovore na pitanja koja je postavio kako bi razjasnio zašto mu nije dozvoljeno da bude dobrovoljan davaoc krvi.

Najgore od svega je da gospođa Antuljeskov u potpunosti ignoriše optužbu Gej-strejt alijanse da Institut vodi evidenciju o homoseksualcima, biseksualcima i promiskuitetnim osobama pod šifrom 0041. Pošto od svakog potencijalnog donatora uzme veliki broj ličnih podataka (ime, prezime, ime roditelja, jedinstveni matični broj građanina, mesto i adresu stanovanja, preduzeće u kojem radi, zanimanje, kućni, poslovni i mobilni telefon), Institut sve gej i biseksualne muškarce evidentira.

Tražimo od Instituta da zvanično odgovori:

  1. Ko je doneo odluku da se gej i biseksualni muškarci zavode u evidenciju?
  2. Koji je zakonski osnov za formiranje ovakve evidencije?
  3. Ko sve ima pristup vašoj evidenciji gej i biseksualnih muškaraca?

Koalicija protiv diskriminacije zahteva da Institut za transfuziju krvi Srbije odmah prekine sa prikupljanjem podataka o gejevima i biseksualnim osobama i da uništi dosadašnju evidenciju.

Koalicija protiv diskriminacije

Antitrafiking centar
CHRIS – Odbori za ljudska prava u Srbiji
Centar za unapređivanje pravnih studija
Gej-strejt alijansa
Inicijativa mladih za ljudska prava
Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
Udruženje studenata sa hendikepom