Soko Banja, hotel „ Zdravljak“, 21.-23.12.2007.god.

U periodu od 21.-23. decembra 2007. godine, u Soko Banji, u hotelu „ Zdravljak“, održan je XIX po redu seminar Mreže CHRIS, namenjen  članovima regionalnog  pula advokata i pravnika Mreže CHRIS.

Ovom prilikom obrađene su sledeće teme:

– „Sudsko-medicinska veštačenja telesnih povreda- značaj opisa i dokumentovanja telesnih povreda“- prof.dr. Đorđe Alempijević- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

– „Procesne pretpostavke- čl. 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu“- Ivana Šaković, pravnica CHRIS office Valjevo;

-„Unapređenje rada pravnog tima Mreže CHRIS- pravilnik o radu pravnog tima Mreže CHRIS (kriterijumi i prioriteti za procesuiranje slučajeva)“- Marija Tomić, pravnica CHRIS office Niš.