Koalicija protiv diskriminacije najoštrije osuđuje povlačenje Zakona protiv diskriminacije iz procedure u Skupštini Srbije. Posebno zabrinjava činjenica da je zakon povučen posle pritiska Srpske pravoslavne crkve i drugih tradicionalnih verskih zajednica.

Prvi model zakona protiv diskriminacije urađen je još 2001. godine, a Koalicija je 2005. usaglasila modele ovog i Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom. Tada je otpočelo lobiranje za usvajanje oba zakona. Zakon protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom je usvojen 2006. godine, dok opšti antidiskriminacioni zakon nije stavljan na dnevni red i pored zahteva nekih parlamentarnih stranaka.

Nakon poslednjih izbora i formiranja Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Koalicija protiv diskriminacije radila je zajedno sa ministarstvom na izradi konačnog nacrta zakona. Rad je podrazumevao najširu javnu raspravu u kojoj su učestvovali svi zainteresovani akteri i trajao je skoro 6 meseci. Ovakav zajednički rad je od strane međunarodnih organizacija i domaće javnosti ocenjen kao najbolji model saradnje vlasti i civilnog društva, naročito posle usvajanja zakona od strane Vlade i upućivanja u Skupštinu Srbije. U toku javne rasprave nije bilo bitnijih primedbi na verziju zakona koja je upućena Skupštini Srbije na usvajanje.

Manje od 24 časa pre otvaranja sednice Skupštine Srbije, verske zajednice na čelu sa Srpskom pravoslavnom crkvom zahtevale su da se zakon ne donosi zbog člana 18. koji reguliše diskriminaciju u oblasti verskih prava i člana 21. koji reguliše zabranu diskriminacije u pogledu rodnog identiteta i seksualne orijentacije.

Koalicija protiv diskriminacije poziva Vladu Srbije da zakon vrati u skupštinsku proceduru i da ga usvoji u neizmenjenom obliku, s obzirom da je zakon usvojen od strane Vlade i dobio podršku od strane Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije. Koalicija napominje da član 44. Ustava Republike Srbije predviđa odvojenost crkava i verskih zajednica od države. Istovremeno, Koalicija protiv diskriminacije očekuje da zaštita protiv diskriminacije bude zakonom garantovana za sve manjinske grupe u punom obimu i u skladu sa međunarodnim standardima koji obavezuju Republiku Srbiju.

Članice Koalicije protiv diskriminacije:


   1. Centar za unapređivanje pravnih studija
   2. Švedski Helsinški odbor za ljudska prava
   3. Gej-Strejt Alijansa
   4. Inicijativa mladih za ljudska prava
   5. Anti-trafiking centar
   6. Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network)
   7. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
   8. Udruženje studenata sa hendikepom
   9. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“
  10. Gayten LGBT


Saopštenje potpisuju i:


1. Asocijacija “Duga”, Šabac
2. Autonomni ženski centar
3. Beogradski ženski lobi
4. Centar za evroatlantske integracije
5. Centar za građansko delovanje
6. Centar za orijentaciju društva
7. Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture ˝Lambda˝ Niš i Kragujevac
8. Dnevni list “BORBA”
9. Glas razlike, Beograd
10. Građanske inicijative
11. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
12. Impunity Watch
13. Incest Trauma Centar, Beograd
14. Info centar za osobe ometene u razvoju – živimo zajedno
15. Inkluzivni pokret
16. Media & Reform Centar Niš
17. Mental Disability Rights International
18. NLO – Novosadska lezbejska asocijacija
19. NVO “Astra”
20. Prijatelji dece, Inđija
21. Queer Beograd
22. Queeria centar
23. Rekonstrukcija ženski fond, Beograd
24. Resurs Centar Niš
25. Romska ženska mreža Srbije
26. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Beograd
27. SPY – Siguran Puls mladih, LGBT organizacija za zastitu ljudskih prava i zdravlja
28. YUCOM
29. Žene na delu
30. Žene u crnom
31. Žene za mir, Leskovac
32. Ženski centar – Užice
33. Ženski prostor, Niš
34. Forum nevladinih organizacija Kraljevo – Lingva, Zamisli Srbiju, CRNPSCS, Beogradski centar za ljudska prava – kancelarija Kraljevo
35. PAAD centar za sociokulturološke izuzetnosti
36. Resurs centar Niš