Pokušaji da se rešenja u predlogu Zakona protiv diskriminacije predstave kao ekstremna ili kao rešenja kojima je potrebno dodatno usaglašavanje predstavljaju obmanu javnosti i imaju za cilj da prikriju odgovornost za povlačenje zakona samo 15 sati pre početka rasprave u Skupštini Srbije. Očekujemo da umesto obećanja, Vlada Srbije zakon odmah vrati u proceduru bez izmena, a od Skupštine da bez odlaganja usvoji predloženi tekst. Smatramo da je svaka dalja promena zakona neprihvatljiva i da Vlada Srbije mora stati iza predloga koji je sasvim usaglašen sa svim relevantnim akterima, a prvenstveno sa onima na koje se zakon odnosi.

Nevladine organizacije zahtevaju donošenje opšteg Zakona protiv diskriminacije još od 2001. godine, kada je izrađen prvi predlog i od kada traju konsultacije i usaglašavanje sa svima koji su zainteresovani za donošenje zakona. Javna rasprava u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva rada i socijalne politike povodom poslednjeg teksta zakona trajala je 6 meseci. Tokom ove rasprave, većina odredbi je dodatno usaglašavana sa primedbama ili je precizirana što je rezultiralo tekstom koji je dobio najširu moguću podršku i najbolje ocene međunarodnih organizacija. Kao i mnoge druge, primedbe Ministarstva vera su uzete u obzir i tekst je izmenjen u skladu sa njima.

S obzirom da verujemo da su sloboda mišljenja, sloboda izražavanja i sloboda veroispovesti osnovna prava i slobode svakog pojedinca, ne smatramo da je problem u iznošenju stavova verskih ili bilo kojih drugih organizacija. Međutim, ukoliko samo zbog želje verskih zajednica dođe do usvajanje promena koje bi bile ispod nivoa koji je predviđen Ustavom Srbije, ratifikovanim međunarodnim ugovorima, praksom Evropskog suda za ljudska prava i direktivama EU, to bi predstavljalo jasan signal da vladavina prava i jednakost nisu vrednosti za koje se zalaže Vlada Srbije.

Vlada Srbije još uvek nije vratila Zakon protiv diskriminacije u proceduru Skupštini Srbije niti postoje čvrste garancije da će to biti urađeno bez promena teksta zakona. Izjave predstavnika vlasti da će uslediti usaglašavanje sa Srpskom pravoslavnom crkvom i drugim verskim zajednicama su uopštene i nejasne u pogledu načina i vremenskog trajanja. Smatramo da odredbe članova 18. i 21. oko kojih navodno postoji zabrinutost verskih zajednica, predstavljaju minimum i da garancije jednakosti u ovim članovima nije moguće dalje snižavati. Eventualne promene u drugim delovima zakona koji se tiču osnovnih odrebi ili mehanizama zaštite značile bi obesmišljavanje suštine predloga zakona.

Očekujemo da Vlada Srbije preuzme punu odgovornost za usvajanje zakona i da upravo na primeru Zakona protiv diskriminacije pokaže da demokratska procedura i vladavina prava u Srbiji postoje, a da jednakost svih građana zaista jeste vrednost na kojoj će se temeljiti budućnost društva. Ukoliko dođe do odustajanja od minimalnih standarda pre skupštinske rasprave ili kroz usvajanje amandmana, smatraćemo da Vlada Srbije odustaje od demokratskih vrednosti i uspostavljanja tolerancije i jednakosti svih građana.

Molimo sve partnerske organizacije civilnog društva, sindikate, medije i druge subjekte da se pridruže ovom saopštenju, slanjem poruke na potpisi@cups.rs. Uz to, molimo sve koji podržavaju ovo saopštenje da ga proslede ga na svoje mailing liste i postave na svoje Internet prezentacije.

Članice Koalicije protiv diskriminacije:

1. Centar za unapređivanje pravnih studija
2. Švedski Helsinški odbor za ljudska prava
3. Gej-Strejt Alijansa
4. Inicijativa mladih za ljudska prava
5. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
6. Anti-trafiking centar
7. Udruženje studenata sa hendikepom
8. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“
9. Gayten LGBT

Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network) koju čine
10. Odbor za ljudska prava Valjevo
11. Odbor za ljudska prava Niš
12. Odbor za ljudska prava Negotin
13. Vojvođanski centar za ljudska prava
14. Građanski forum Novi Pazar
15. Odbor za ljudska prava Vranje

Saopštenje podržavaju i:
16. Agencija Vranje Press
17. ALTERO – Asocijacija za Lični Trening, Edukaciju, Razvoj i Osnaživanje
18. Asocijacija “Duga”, Šabac
19. Autonomni ženski centar
20. Beogradski centar za ljudska prava
21. Centar za afirmaciju i integraciju romske zajednice
22. Centar za civilno-vojne odnose
23. Centar za dečija prava, Kraljevo
24. Centar za građansko delovanje
25. Centar za integraciju mladih,
26. Centar za ljudska prava Niš
27. Centar za mir i razvoj demokratije
28. Centar za nenasilnu akciju
29. Centar za prava manjina
30. Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture ˝Lambda˝ Niš i Kragujevac
31. Centar za razvoj civilnih resursa Niš
32. Centar za razvoj civilnog društva
33. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš
34. Centar za regionalnu politiku Niš
35. Dečiji romski centar
36. Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije
37. Društvo za zaštitu i unapređenje mentalog zdravlja dece i omladine, Niš
38. EBART dokumentacija
39. Esperanca Novi Sad
40. EXIT Services
41. Fond za humanitarno pravo
42. Forum NVO Kraljevo
43. Generator Vranje
44. Glas razlike
45. Građanska inicijativa “Majka Hrabrost”
46. Građanske inicijative
47. Građanski centar Kragujevac
48. Grupa MOST
49. Helsinški odbor za ljudska prava
50. Impuls Tutin
51. Impunity Watch
52. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom
53. Inkluzivni pokret
54. IP “Novine Borba” DOO
55. International Aid Network (IAN)
56. inQueerizicija – nova gej scena, Zagreb
57. JAZAS – asocijacija za borbu protiv side, Beograd
58. Kontekst galerija, Beograd
59. Kulturni centar Damad Novi Pazar
60. Lezbijska Sekcija SKUC-LL, Ljubljana
61. Liberalni centar
62. Linet
63. Media&Reform Centar Niš
64. Medija centar Niš
65. Mental Disability Rights International
66. Millenium Kragujevac
67. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
68. Novinska agencija Timoc Press
69. NVO “Astra”
70. NVO “Peščanik”
71. NVO SOopen, Sombor
72. Organizacija “…IZ KRUGA”
73. Praxis
74. Prijatelji dece Inđija
75. Queer Beograd
76. Queeria Centar
77. Regionalni centar za manjine
78. Rekonstrukcija ženski fond
79. Resurs Centar Bor
80. Resurs Centar Leskovac
81. Resurs Centar Niš
82. Ruka prijateljstva Kraljevo
83. Sandžački intelektualni krug Novi Pazar
84. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar
85. Savez Vlaha Srbije
86. Sekretarijat ANEM-a
87. SOS telefon Vranje
88. SPY – Siguran Puls mladih, LGBT organizacija za zastitu ljudskih prava i zdravlja
89. Sretenje Požega
90. STATION Service for contemporary dance, Beograd
91. Udruženje “NO Mobbing”, Beograd
92. Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”
93. UG “Živeti uspravno”
94. Vlaška demokratska stranka Srbije
95. Vlaška kulturna inicijativa
96. Vojvođanski građanski centar
97. Volonterski centar Vojvodine
98. YUCOM
99. Zagreb pride, Zagreb
100. Zaječarska inicijativa
101. Žene na delu
102. Žene za mir
103. Ženski forum Negotin
104. Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju Niš