Koalicija protiv diskriminacije i partnerske oranizacije iz cele Srbije, najoštrije osuđuju najnoviji pokušaj rušenja Predloga zakona protiv diskriminacije izvršen od strane „tradicionalnih crkava i verskih zajednica“ kroz predloge o brisanju i izmeni pojedinih članova i zahtevaju od Vlade Republike Srbije hitno vraćanje neizmenjenog zakonskog teksta u proceduru usvajanja pred poslanicima Narodne skupštine.

Predstavnici Koalicije protiv diskriminacije imali su prilike da izvrše uvid u zahteve za izmenu Predloga zakona protiv diskriminacije koji su Vladi Republike Srbije dostavljeni u utorak, 10. marta 2009. Ovi zahtevi su u svemu neprihvatljivi i dokazuju da pravi motiv njihovog napada nije gej i lezbejska zajednica već sam zakonski tekst, odnosno načelo jednakosti svih onih koji žive u našem društvu. Udovoljavanje ovim zahtevima na drastičan način bi izmenilo suštinu zakona i u potpunosti obesmislilo zakonodavni napor.

Lista „prigovora na zakon“ je veoma ekstenizivna i u njoj se ističu tri posebne grupe zahteva. U jednoj grupi se napadaju odredbe o različitim oblicima diskriminacije, počevši od principa jednakih prava i sloboda, preko zahteva da se pravilo o zabrani udruživanja radi vršenja diskriminacije ukloni iz teksta zakona, pa do negiranja pojedinih teških oblika diskriminacije, kao što su genocid, etničko čišćenje, odnosno diskriminacije koja je učinjena prema pojedinim, naročito ugroženim kategorijama lica (na osnovu rasne ili verske pripadnosti, jezika, političkog opredeljenja, pola, rodnog identiteta, seksualnog opredeljenja i invaliditeta).

Meta druge grupe zahteva je čitav odeljak Zakona koji govori o posebnim slučajevima diskriminacije. Nakon obrušavanja na član 21. i ukazivanja da Zakon ne bi smeo da sadrži odredbe koje se odnose na zabranu diskriminacije na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije, predlažu se intervencije u čitavom nizu drugih posebnih slučajeva diskriminacije, a zatim se nedvosmisleno traži brisanje celog poglavlja koje se bavi zabranom diskriminacije prema pojedinim kategorijama lica i to rečima:

„Brisati Deo III (čl. 15-27), zadržati samo opštu zabranu prisile na izjašnjavanje o ličnim svojstvima, osim u opravdanim slučajevima i/ili slučajevima propisanim zakonom“.

Najzad, u treću grupu zahteva smešteni su pokušaji da se oteža postupak pravne zaštite od diskriminacije i to brisanjem onih pravila čiji je jedini cilj da povređenom bitno olakša put obezbeđivanja sudske zaštite. Ova pravila, potrebno je takođe istaći, predstavljaju i jednu od najvažnijih tačaka vezivanja Predloga zakona za antidiskriminacione direktive Evropske Unije i bez njihove direktne implementacije u domaći pravni sistem ne bi moglo da se zamisli uspešno usklađivanje dva pravna sistema u ovoj oblasti, što ostaje jedan od najvažnijih uslova za stavljanje Srbije na „belu šengensku listu“.

Koalicija protiv diskriminacije i pratnerske organizacije zbog toga zahtevaju od Vlade Republike Srbije da na prvoj sledećoj sednici ponovo utvrdi Predlog zakona protiv diskriminacije u prvobitnom, neizmenjenom obliku i da ga uputi Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Takođe zahtevamo od predsednice Narodne skupštine da bez odlaganja stavi na dnevni red sednice Skupštine Predlog Zakona protiv diskriminacije, a od narodnih poslanika da tekst Predloga zakona jednoglasno usvoje. Na ovaj način bi bila umanjena šteta pričinjena politički neodgovornim povlačenjem Predloga zakona iz skupštinske procedure. Naš je zajednički stav da bi usvajanjem Zakona protiv diskriminacije Srbija dobila pravi spomenik pravne kulture koji bi služio na ponos svim građanima zemlje i istovremeno predstavljao pokazatelj čvrstog demokratskog i proevropskog opredeljenja države.

Članice Koalicije protiv diskriminacije:

1. Centar za unapređivanje pravnih studija
2. Švedski Helsinški odbor za ljudska prava
3. Gej-Strejt Alijansa
4. Inicijativa mladih za ljudska prava
5. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
6. Udruženje studenata sa hendikepom
7. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“
8. Gayten LGBT
9. Anti-trafiking centar

Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network) koju čine

10. Odbor za ljudska prava Valjevo
11. Odbor za ljudska prava Niš
12. Odbor za ljudska prava Negotin
13. Vojvođanski centar za ljudska prava
14. Građanski forum Novi Pazar
15. Odbor za ljudska prava Vranje

Do 17:30 časova, saopštenje su podržale sledeće organizacije:

16. Asocijacija „Duga“, Šabac
17. ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
18. Beogradski centar za ljudska prava
19. BIBIJA – Romski ženski centar
20. Centar za evroatlantske studijež
21. Centar za interaktivnu pedagogiju
22. Centar za ljudska prava Niš
23. Centar za mir i razvoj demokratije
24. Centar za nenasilnu akciju
25. Centar za orijentaciju društva
26. Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture „Lambda“, Niš i Kragujevac
27. Centar za razvoj civilnih resursa
28. Centar za razvoj građanskog društva Protecta
29. Centar za regionalnu politiku Niš
30. Dečji romski centar
31. Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije
32. Ekološko udruženje za lokalno održivi razvoj „EKO-LOR“
33. Festival ljudskih prava – VIVISECT
34. Fond za humanitarno pravo
35. Forum nevladinih organizacija Kraljevo
36. Fraktal
37. Građanske inicijative
38. Građanski centar Kragujevac
39. Građanski parlament Vršac
40. Grupa Most
41. Helsinški odbor za ljudska prava
42. IAN – međunarodna mreža pomoći
43. Impuls
44. Impunity Watch
45. Incest trauma centar
46. Info centar za osobe ometene u razvoju – Živimo zajedno
47. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom
48. Inkluzivni pokret
49. „…Iz kruga“
50. JAZAS
51. Kvirija Centar
52. Liberalni centar
53. Linet
54. Media&Reform Center, Niš
55. Medija centar Niš
56. Mental Disability Rights International
57. Narodni parlament Leskovac
58. Naša kuća
59. Novinska agencija „Timoc Press“
60. Odbor za građansku inicijativu Niš
61. Otvorene perspektive, Subotica
62. Praxis
63. Prijatelji dece Inđije
64. NVO „Ruke prijateljstva“, Kraljevo
65. Q Club
66. Queer Beograd
67. Regionalni centar za manjine
68. Resurs centar Bor
69. Resurs centar Leskovac
70. Resurs centar Negotin
71. Resurs Centar Niš
72. Savez Vlaha Srbije
73. SPY – Siguran puls mladih, LGBT organizacija za zaštitu ljudskih prava i zdravlja
74. Taboo – grupa za afirmaciju različitosti
75. Udruženje za emancipaciju roma „Kxam“, Trstenik
76. Udruženje žena Peščanik, Kruševac
77. Vlaška demokratska stranka Srbije
78. Vlaška kulturna inicijativa
79. Vojvođanka – regionalna ženska inicijativa
80. Vojvođanski građanski centar
81. YUCOM
82. Žene na delu
83. Žene u crnom
84. Žene za mir
85. Ženski forum Negotin