Ljudska prava svima – 10.12.2009.

10/12/2009 Kategorije: Aktivnosti, Ljudska prava svima   Tagovi:

Odbor za ljudska prava Niš – kancelarija Mreže CHRIS u Nišu,  je ovogodišnju kampanju “Ljudska prava svima” realizovao aktivnostima podeljenim u dva segmenta.

Prvi segment aktivnosti, održan 10.12.2009, obuhvatao je održavanje press konferencije, emitovanja TV spota na regionalnoj RTV5 stanici u Nišu (od 10-18.12.2009), kao i učešće u emisiji Podatak Plus na pomenutoj televiziji 10.12.2009. godine.

Press konferencija je održana u Medija Centru Niš, 10.12.2009. u 11h. Na press konferenciji su govorili:

– Dragan Đorđević, programski koordinator, o stanju ljudskih prava, nedavno usvojenom Zakonu o zabrani diskriminacije i ulozi Mreže CHRIS u pružanju besplatne pravne pomoći;

– Sanja Đorđević, asistent programskog koordinatora, o značaju 10. Decembra i međunarodnim obavezama Rep. Srbije na osnovu međ. ugovora;

– Ivan Radenković, pravnik, prezentovao rezultate sprovedenog istraživanja o primeni Zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom i nedostupnosti objekata organa javne vlasti osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Niša;

– Katica Ranđelović, predsednica Centra za samostalni život invalida, Podružnica Niš, o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na problem arhitektonskih barijera  u Nišu (nestandardizovana izgradnja centralne gradske ulice, etc);

– Nikola Božanović, predsednik lokalne grupe ELSA Niš (European Law Students’ Assosiation), o aktivnostima ove studentske organizacije u oblasti zaštite ljudskih prava.

 [flv]http://www.chrin.org.rs/video/ljudskapravasvima/10.12.2009.press.flv[/flv]

[flv]http://www.chrin.org.rs/video/ljudskapravasvima/10.12.2009RTV5.flv[/flv]