Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen u martu 2009. godine, postao je ključni domaći propis u oblasti sprečavanja diskriminacije, a njegova puna primena trebalo bi da usledi u 2010. godini. Zakon je ustanovio Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalan i nezavistan organ. Narodna skupština Republike Srbije ima obavezu da izabere Poverenika u roku od šesdeset dana, počevši od 1. januara 2010. godine.

Koalicija protiv diskriminacije poziva narodne poslanike da izaberu Gorana Miletića, pravnog savetnika za ljudska prava, za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Imajući u vidu njegov dugogodišnji rad na zaštiti ljudskih i manjinskih prava, a posebno u oblasti zaštite od diskrimiancije, njegove moralne kvalitete, kao i činjenicu da ispunjava zakonom propisane uslove, smatramo da je Goran Miletić kandidat koji može da ispuni zahteve koje sam Zakon stavlja pred Poverenika, ali i očekivanja brojnih korisnika Zakona.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će imati odlučujuću ulogu u nadziranju primene Zakona i biće ovlašćen da prima i razmatra predstavke građana. Njegova uloga će biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinačnom slučaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik će inicirati sprovođenje drugih mera kojima se unapređuje ravnopravnost građana Srbije, kao što će i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slučajevima diskriminacije.
Smatramo da je Goran Miletić svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Njegov rad je uključivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprečavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i načinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope.
U svom radu Goran Miletić je učestvovao u postupku izrade i u javnoj raspravi o Zakonu protiv diskriminacije iz 2009, kao i Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006, kao i u procesima javnih rasprava o antidiskriminacionim zakonima u Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Zbog važnosti institucije Poverenika za primenu samog Zakona, smatramo da je potrebno da se izbor Poverenika izvrši do 1. marta 2010. godine odnosno u zakonskom roku. Izražavajući punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo narodne poslanike da podrže ovaj predllog.
Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Ukoliko Vaša organizacija želi da se pridruži podršci, molimo Vas da se javite e-mailom na potpisi@cups.  do 12:00, 15.2.2010. Primljena je podrška sledećih organizacija:

 1. Academica – akademska grupa
 2. Anti-trafiking centar
 3. Asocijacija DUGA
 4. Autonomni ženski centar
 5. Beogradski centar za ljudska prava
 6. CedeumIdea
 7. CeGraD
 8. Centar lokalne demokratije LDA, Niš
 9. Centar modernih veština
 10. Centar potrošača Srbije (CEPS)
 11. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
 12. Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam
 13. Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo
 14. Centar za evroatlanske studije
 15. Centar za integraciju mladih
 16. Centar za Jednaka Prava
 17. Centar za kulturnu dekontaminaciju
 18. Centar za ljudska prava, Niš
 19. Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo
 20. Centar za orijentaciju društva
 21. Centar za prava manjina
 22. Centar za razvoj civilnih resursa – Niš
 23. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
 24. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš
 25. Centar za regionalnu politiku, Niš
 26. Centar za samostalni život invalida, Niš
 27. Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS
 28. Centar za unapređivanje pravnih studija
 29. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar
 30. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin
 31. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš
 32. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo
 33. CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje
 34. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad
 35. CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda
 36. Civilni resurs centar Bujanovac
 37. DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig
 38. Društvo dobre akcije, Niš
 39. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama BISER, Srbobran
 40. Društvo za pomoć MNRO, Niš
 41. Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari Grad
 42. Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš
 43. Edukacioni centar, Leskovac
 44. ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)
 45. Evropa nema alternativu
 46. Evropski pokret u Srbiji, Niš
 47. Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu – ELSA lokalna grupa Niš
 48. Fond turistički klaster mikroregije, Subotica-Palić
 49. Fond za humanitarno pravo
 50. Fond za otvoreno društvo
 51. Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine
 52. Forum nevladinih organizacija, Kraljevo
 53. Gay-Straight Alijansa
 54. Gayten LGBT
 55. GLIC – Gej lezbejski info centar
 56. Gradsko udruženje cerebralne i dečje paralize, Niš
 57. Građanske inicijative
 58. Građanski centar Kragujevac
 59. Grupa “MOST”
 60. Hartefakt fond
 61. Helsinški odbor za ljudska prava
 62. HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva
 63. Inicijativa mladih za ljudska prava
 64. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
 65. Inicijativa za integraciju Vranje
 66. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI
 67. Inkluzivni pokret
 68. ISAC Fund
 69. Istraživači Romi, Žabalj
 70. IZ KRUGA
 71. KHR 1804 Team
 72. Kokoro, NVO iz Bora
 73. Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija
 74. Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada
 75. Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina
 76. Kulturni centar DamaD, Novi Pazar
 77. Kulturni forum, Sremska Mitrovica
 78. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
 79. LINET
 80. Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje
 81. Medija Centar
 82. Medija i reform centar, Niš
 83. MillenniuM, NVO iz Kragujevca
 84. Mladi advokati Beograda
 85. Mladi istraživači Srbije
 86. Mladi pravnici Srbije
 87. Moderno društvo Bujanovac
 88. Narodni parlament Leskovac
 89. NEC-RP, Kragujevac
 90. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 91. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 92. Niško udruženje studenata sa hendikepom
 93. Novosadski ekološki centar – NEC
 94. Novosadski humanitarni centar
 95. NVO Fraktal
 96. NVO POkret ZDravo
 97. NVO Šumska vila
 98. Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac
 99. Omladina JAZAS-a
 100. Omladinski forum za edukaciju Roma
 101. Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica
 102. Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac
 103. PAAD Centar, Novi Bečej
 104. Partneri za demokratske promene Srbija
 105. Pokret Balkana
 106. Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal Pres”
 107. Praxis
 108. Prijatelji dece Inđije
 109. Prijatelji dece Zemuna
 110. Prijatelji dece, Voždovac
 111. Proakcija – organizacija civilnog društva
 112. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti
 113. Regionalni centar za manjine
 114. Resurs centar Beograd
 115. Resurs centar Čukarica
 116. Resurs centar Niš
 117. Resurs centar Stari Grad
 118. Romkinje u dekadi, udruženje građana iz Čuruga
 119. Romski centar za demokratiju
 120. Romski centar za žene i decu DAE, Beograd
 121. Romski humanitarni centar, Bujanovac
 122. Romski Kulturni Centar Vranjska Banja
 123. Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva
 124. Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar
 125. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
 126. Savez gluvih i nagluvih Srbije
 127. Savez Vlaha Srbije
 128. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
 129. SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina
 130. Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama PALESTRA, Kruševac
 131. SPY – siguran puls mladih
 132. Stav +, Subotica
 133. Svetionik, Udruženje građana iz Loznice
 134. Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin
 135. TIMOC Press
 136. Udruženje “Pavlos”, Vlasotince
 137. Udruženje građana “Delfin”
 138. Udruženje građana “POLIS FEST” Subotica
 139. Udruženje građana sa hendikepom “FREND”, Majdanpek
 140. Udruženje građana Zajedno
 141. Udruženje likovnih stvaralaca Šapca
 142. Udruženje ratnih vojnih invalida, Beograd
 143. Udruženje rodoljubno spasiteljstvo-MAKOS
 144. Udruženje Roma “Novi svet”
 145. Udruženje Roma Braničevskog okruga
 146. Udruženje Roma Zemun
 147. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš
 148. Udruženje studenata sa hendikepom
 149. Udruženje za podršku osobama sa smetnjama u razvoju, „Naša kuća“
 150. Udruženje za saradnju i posredovanje MOST
 151. Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac
 152. UNDP
 153. United Balkan
 154. Urban In, Novi Pazar
 155. URBAN –IN, Novi Pazar
 156. Užički centar za prava deteta
 157. Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa
 158. Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad
 159. Vojvođanski građanski centar
 160. Youth Cultural Center REFORMARS
 161. YUKOM
 162. Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad
 163. Žene u crnom
 164. Žene za mir, Leskovac
 165. Ženski forum Negotin
 166. ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“, Zrenjanin
 167. ŽRMB: Udruženje Roma “Danica”, Pančevo
 168. ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej